חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: kindlefire.co.il

חברי הפאנל – עו"ד יונתן אגמון (יו"ר), עו"ד ליהי פלדמן ועו"ד יורם ליכטנשטיין.

העתירה הוגשה על-ידי Amazon Technologies, Inc., נגד הקצאת שם המתחם kindlefire.co.il ("שם המתחם") ליונתן כהן ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 10.2.2013.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 2.10.2011;
 2. העותרת וכן חברת Seesaw LLC, הן חברות-בנות של Amazon.com, Inc. – חברה אמריקאית העוסקת במסחר מקוון והקמעונית המקוונת הגדולה בעולם (להלן יחדיו: "העותרת"). העותרת מייצרת את קורא הספרים האלקטרוני Kindle ו- Kindle Fire ומכרה מיליוני מכשירים כאמור ברחבי העולם;
 3. פלטפורמת ה- Kindle, שהעותרת פיתחה והשיקה ב-2007 כמכשיר יחיד, כוללת כעת מגוון מכשירים, כולל ה- Kindle Fire שהושק בספטמבר 2011;
 4. בבעלות העותרת מספר רישומים של סימני מסחר עבור הביטויים "KINDLE" ו- "KINDLE FIRE" ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימני המסחר");
 5. בבעלות העותרת שמות מתחם רבים הכוללים את הסימנים הנ"ל, לרבות kindle.com, kindlefire.com וכן co.il.קינדלפייר – כולם מפנים לאתר העותרת amazon.com, בו ניתן לרכוש ממוצרי העותרת לרבות מכשירי ה- Kindle;
 6.  שם המתחם מפנה לעמוד "parking" הכולל קישורים ממומנים.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא בעלת הזכויות בסימני המסחר, המזוהים עמה באופן ייחודי;
 2. שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר הרשומים והמוכרים היטב של העותרת;
 3. למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם;
 4. המשיב היה מודע לעותרת בעת שרשם את שם המתחם והוא עשה כן על-מנת להטות תנועת גולשים מאתר העותרת לצורך רווח מסחרי;
 5. המשיב רשם והוא משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב;
 6. המשיב רשם את שם המתחם לאחר שהעותרת השתמשה ורכשה זכויות בסימני המסחר;
 7. המשיב רשם את שם המתחם ביודעו שסימני המסחר מזוהים עם העותרת, במטרה למשוך צרכנים ולהפיק הכנסות מפרסום שמקורן בקישורים הממומנים;
 8. יחד עם שם המתחם, רשם המשיב שמות מתחם נוספים שעניינם או הדומים עד כדי הטעיה לסימנים ומוצרים אחרים של העותרת, כגוןamazonsilk.us ו-amazonskil.com.

עיקר טענות המשיב

 1. לעותרת אין זכויות בסימן המסחר "KINDLE FIRE", כיוון שהסימן הוגש לרישום, בארה"ב ובישראל, על-ידי Seesaw LLC, שהתמזגה עם העותרת רק בפברואר 2012;
 2. המשיב משתמש במונחים Kindle ו- Kindle Fire במשך תקופה ממושכת;
 3. המשיב הוא מנתח וטרינרי מורשה והמונח Kindle הוא מתחום הרפואה הוטרינרית;
 4. המשיב לא היה מודע להודעת העותרת על השקת ה- Kindle Fire בעת שרשם את שם המתחם;
 5. העותרת פועלת בחוסר תום לב הואיל והתנגדה לבקשתו לרישום סימן המסחר AMAZONSILK בארה"ב.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה "kindlefire" ומהסיומת co.il. יש להתעלם מהסיומת לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה "kindlefire", הואיל ומדובר בסיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם הוא חלק מהמרשם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות.
 4. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים עבור הביטויים "KINDLE" ו- "KINDLE FIRE" בעולם, לרבות בישראל. לאור השימוש הכלל עולמי של העותרת בסימני המסחר, הם הפכו למפורסמים, מוכרים היטב ומזוהים עם העותרת. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר של העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן Kindle, לפחות משנת 2007 והראתה כי השיקה את קורא הספרים האלקטרוני, תחת הסימןKindle Fire, בספטמבר 2011. באמצעות חברה שהיא כעת חברה-בת שלה, הגישה העותרת בקשות לרישום הסימן במהלך אוקטובר-נובמבר 2011. העותרת אף הוכיחה את מכירות מכשיר ה- Kindle Fire בישראל וחיפוש במנועי חיפוש מראה כי המונח מזוהה עם קורא הספרים האלקטרוני של העותרת.
 6. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימני המסחר שלה או בשמה. העותרת הציגה ראיות לכאורה המעידות כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובכלל זה: (1) לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא אישרה למשיב להשתמש בשם המתחם; (2) העותרת הציגה ראיות מספקות להוכיח כי סימני המסחר שלה מוכרים היטב; (3) קשה מאוד להאמין כי המשיב לא היה מודע למוניטין העצום של סימני המסחר של העותרת, בעת שרשם את שם המתחם או לאחר מכן, גם לאור העובדה כי רשם שמות מתחם נוספים, שלפחות אחד מהם כולל את שם העותרת; (4) חלק מסימני המסחר של העותרת נרשמו בטרם שהמשיב רשם את שם המתחם.
 7. המשיב טען כי הוא בעל אינטרס לגיטימי בשם המתחם, כמפורט בטיעוניו לעיל (כגון שהמונח Kindle הוא מתחום הרפואה הוטרינרית). הפאנל בחן טיעונים אלו, אך הוא סבור כי אף אחד מהם אינו מספק כדי לסתור את מצגי העותרת כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיב לא תמך בראיות את טענתו לשימוש ממושך במונחים Kindle ו- Kindle Fire ואף לא הוכיח כי מדובר במונחים מתחום הרפואה הוטרינרית.
 8. המשיב לא הראה כי עשה שימוש לגיטימי בשם המתחם כדי להציע מוצרים או שירותים, בהווה או בעבר. במקום זאת, הוא מטה תנועת משתמשי אינטרנט לעמוד נחיתה המציע מוצרים המתחרים במוצרי העותרת וכן שירותים נוספים. תוכן האתר הפועל תחת שם המתחם שולל כל הגנה כי השימוש מונחים Kindle ו- Kindle Fire נעשה בעיקר בשל משמעותם התיאורית. לפיכך, קבע הפאנל כי לעותרת זכויות בסימני המסחר וכי המשיב נעדר זכויות כאמור.
 9. נקבע בעבר כי קיימות מספר נסיבות היכולות לסייע להראות כי המשיב ביקש לרשום את שם המתחם, או שהוא משתמש בו, בחוסר תום-לב. כך למשל, העותרת הראתה כי המשיב משתמש בשם המתחם לצורך עמוד נחיתה, תוך שימוש בסימני המסחר. שימוש כאמור, המביא להטיית תנועת משתמשי אינטרנט, תוך שימוש בשם מתחם שהוא זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום לב.
 10. בנוסף, העובדה כי המשיב רשם שמות מתחם נוספים שעניינם או הדומים עד כדי הטעיה לסימנים אחרים של העותרת, ומשתמש בהם כעמוד "parking" הכולל קישורים ממומנים, גם היא מעידה על חוסר תום-לבו של המשיב. אין זה סביר כי המשיב רשם את שם המתחם מבלי שהיה מודע לסימן Kindle של העותרת. לפיכך, הפאנל קבע כי הנסיבות מעידות כי המשיב רשם את שם המתחם, או משתמש בו, בחוסר תום לב.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].