חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: co.il.קירבי

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי The Scott Fetzer Company ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם co.il.קירבי ("שם המתחם") לדוד קים ("המשיב") ולצורך העברתו לעותרת.

רקע עובדתי

 1. העותרת היא חברה אמריקאית, המחזיקה בחברת Kirby. היא בעלת סימן המסחר הבינלאומי המפורסם "Kirby", הרשום גם בישראל ("סימן המסחר");
 2. המשיב רשם את שם המתחם ב- 1.3.2011. עד למועד ההחלטה שם המתחם לא הפנה לאתר פעיל;
 3. העותרת פנתה למשיב במכתב, בדרישה כי יחדל מכל שימוש בסימן המסחר ויעביר לרשותה את שם המתחם;
 4. המשיב השיב למכתב זה כי הוא מעריץ של קירבי וכי רשם את שם המתחם רק כדי להגן עליו מאחרים. בשיחה עם ב"כ העותרת, ציין המשיב כי אין בכוונתו להשתמש בשם המתחם וכי יסכים לשחרר אותו תמורת 20,000 ₪.

עיקר טענות העותרת

העותרת ציינה שורה ארוכה של טיעונים ביחס לזכויותיה בשם המתחם, הואיל והוא סימן מסחר מוכר היטב ברחבי העולם. בנוסף, טענה העותרת כי התנהלות המשיב עולה כדי עוולות שונות כלפיה, לרבות הטעייה, גזל שמות מתחם, הפרת סימן מסחר, התעשרות בלתי הוגנת, גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת ועוד. העותרת טענה כי המשיב מחזיק בשם המתחם בחוסר תום-לב, ללא כוונה להשתמש בו ואך ורק לצורך מכירתו כנגד רווח כספי.

המשיב לא הגיש תגובה רשמית לטענות העותרת, אך הודיע בדוא"ל כי הוא מסכים להעברת שם המתחם ל"קירבי ישראל".

להלן עיקר ממצאי ה-IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה-IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהשם "קירבי" ומהסיומת co.il. יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר.
 4. המילה "קירבי" היא טרנסליטרציה ישירה של המילה "Kirby", המהווה סימן מסחר ישראלי רשום שבבעלות העותרת. כאשר שם המתחם שבמחלוקת הוא טרנסליטרציה ומקבילה פונטית של סימן מסחר מוכר היטב בתווים לטיניים, שהעותרת היא בעלת הזכויות בו, הרי שהוא מפר את זכויות העותרת בסימן המסחר. גם הגיית שתי המילים היא זהה. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר או לשם רשום של העותרת.
 5. העותרת היא בעלת זכויות בשם. היא הראתה כי "Kirby" הוא סימן מסחר מוכר היטב ברחבי העולם ומזוהה עם שואבי אבק מתוצרתה. העותרת אף מחזיקה בשמות המתחם Kirby.com ו- Kirby.co.il ועוד רבים אחרים. אף המשיב העיד כי הוא מעריץ של העותרת.
 6. המשיב לא ביסס את זכויותיו ביחס לשם המתחם. המשיב הוא אזרח פרטי, שעבד בעבר עבור Kirby. החל ממועד רישומו, המשיב לא השתמש בשם המתחם לצורך הפעלת אתר. התכתובת עם המשיב מעידה כי אין לו אינטרס ביחס לשם, הוא אינו עוסק בתחום שואבי האבק, אין לו כל כוונה להפעיל אתר תחת שם המתחם והוא מוכן למכור אותו כנגד תמורה כספית.
 7. בשיחתו הטלפונית עם ב"כ העותרת, ציין המשיב כי רשם את שם המתחם מבלי כוונה להשתמש בו. ניכר כי המשיב מחזיק בשם המתחם רק מתוך כוונה למכור אותו, התנהלות זו יש בה כדי להעיד על חוסר תום-ליבו.
 8. בתכתובת הדוא"ל עמו, המשיב הסכים להעביר את שם המתחם ל"קירבי ישראל". אין ישות משפטית כזו בנמצא. מהקשרם של הדברים, ניתן להסיק כי הסכמת המשיב מתייחסת לעותרת עצמה וכי המשיב הסכים להעביר את שם המתחם לעותרת.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].