חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: maccabisiudi.co.il

מכבי שירותי בריאות נ' ערן כהן

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי מכבי שירותי בריאות ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם maccabisiudi.co.il ("שם המתחם") לערן כהן ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 9 בדצמבר, 2014.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 3.7.2014;
 2. העותרת היא ארגון הבריאות השני בגודלו בישראל ומאז ייסודה, בשנת 1941, היא עושה שימוש בסימן MACCABI;
 3. בבעלות העותרת (באמצעות חברות קשורות) שני סימני מסחר רשומים בישראל עבור הסימן MACCABI SIUDI וכן מספר סימני מסחר רשומים עבור הסימן MACCABI;
 4. העותרת מחזיקה במספר שמות מתחם הכוללים את הסימן MACCABI, כגון maccabi4u.co.il ו- maccabi-health.co.il;
 5. במועד ההחלטה הפנה שם המתחם לאתר WordPress, המציג עמוד בית של בלוג תחת הכותרת "מכבי תל אביב – משחקים כמו סיעודי".

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם שימש את העותרת בעבר לצרכי הביטוח הסיעודי של חבריה והופעל על-ידי חברת כלל ביטוח בע"מ (מטעם העותרת);
 2. העותרת לא חידשה את שם המתחם בטעות (בחודש אפריל 2014) והוא נרשם על-ידי המשיב. ניסיונותיה של העותרת ליצור קשר עם המשיב לא צלחו;
 3. שם המתחם מזוהה עם העותרת ושירותי הביטוח הסיעודי שלה ופרסומיה בעניין זה מפנים אליו;
 4. שם המתחם דומה לסימני המסחר של העותרת;
 5. למשיב אין כל זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם;
 6. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב והוא משתמש בו במטרה להרוויח מפרסומי העותרת וחברת כלל ביטוח.

המשיב לא הגיש תשובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  2.1 שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2 העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  2.3 המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4 הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב משם העותרת MACCABI, המילה העברית SIUDI (הכתובה באנגלית) ומהסיומת co.il. יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן MACCABI SIUDI, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם רשום במרשם הישראלי ומזוהה עם פעילות מסחרית.
 4. בבעלות העותרת שני סימני מסחר רשומים בישראל עבור הסימן MACCABI SIUDI. כאשר שם המתחם שבמחלוקת הוא טרנסליטרציה ומקבילה פונטית של סימן מסחר מוכר היטב בתווים לטיניים, שהעותרת היא בעלת זכויות בו, הרי שהוא מפר את זכויות העותרת בסימנה המסחרי המוכר היטב. כלל זה חל גם מקום בו שם המתחם הוא בתווים באנגלית, המהווים טרנסליטרציה של הביטוי המדויק בעברית של סימנה המסחרי של העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר MACCABI SIUDI ובהתחשב בשימוש בו הוא הפך לסימן מסחר מוכר היטב בישראל ביחס לאספקת שירותי בריאות. הפאנל לקח בחשבון גם את העובדה כי העותרת החזיקה בעבר בשם המתחם. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 6. כאמור, העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר MACCABI SIUDI. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימנה המסחרי או בשמה והציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. קביעה זו התבססה על העובדות שהציגה העותרת, עליהן המשיב לא חלק –
  6.1 לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא הסמיכה את המשיב להשתמש בשם המתחם;
  6.2 העותרת הציגה ראיות מספקות להוכחת זכויותיה בסימנה המסחרי וכי החזיקה בעבר בשם המתחם;
  6.3 אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר באמצעות שם המתחם.
  הפאנל קבע כי לעותרת יש זכויות בשם MACCABI SIUDI וכי למשיב אין כל זכויות ביחס לשם זה.
 7. שם המתחם דומה לסימן מסחר מוכר היטב של העותרת. הציבור הרחב מזהה את אופן הגיית שם המתחם עם העותרת. נקבע בעבר כי משיכת תנועת גולשי אינטרנט, תוך שימוש בשם מתחם שהוא זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום-לב. גם רישום שם המתחם לאחר רישום סימני המסחר של העותרת עשוי להעיד על כך. סימני המסחר של העותרת נרשמו בישראל בשנת 2008 והם מוכרים היטב בישראל ביחס לאספקת שירותי בריאות. העותר רשם את שם המתחם לאחר רישום סימניה המסחריים של העותרת.
 8. הפאנל מתקשה להאמין כי המשיב לא היה מודע לסימניה המסחריים של העותרת בעת שרשם את שם המתחם בחודש יולי 2014 (כאשר העותרת עושה בסימנים אלו שימוש רציף לכל הפחות משנת 2008. העובדה כי המשיב לא השיב לעתירה מחזקת אף היא את המסקנה כי המשיב היה מודע לסימניה המסחריים של העותרת קודם שרשם את שם המתחם.
 9. העותר אינו קשור או מוכר ביחס לסימן המסחר MACCABI SIUDI (בהתבסס על חיפוש עצמאי שערך הפאנל), הוא אינו מזוהה או קשור לעותרת, או לקבוצת הכדורסל מכבי ת"א (שאליה מתייחס התוכן באתר הפועל תחת שם המתחם). הפאנל התרשם כי השימוש הנוכחי בשם המתחם נועד יותר כדי ליצור אחיזה בשם המתחם ולחסום את העותרת משימוש בו.
 10. בהתחשב בנסיבות המקרה, הפאנל סבור כי המשיב ביקש את הקצאת שם המתחם בניסיון מכוון למשוך תנועת גולשים לאתר, כדי להשיג רווח מסחרי, כשהוא מטעה את הגולשים במכוון ויוצר חשש לבלבול עם שם העותרת וביחס לחסות העותרת על האתר. בכך פעל המשיב בחוסר תום-לב.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן.