חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: marlboro.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על ידי חברת Philip Morris Products S.A. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם marlboro.co.il ("שם המתחם", "האתר") לעופר לסטר ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 17 בדצמבר, 2008.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת, מהחברות המובילות בתעשיית הטבק, מייצרת מוצרי טבק תחת סימן המסחר "MARLBORO" ("סימן המסחר"). העותרת רשמה את סימן המסחר בישראל ונגזרות רבות שלו. מדובר בסימן מסחר מוכר היטב בישראל ובעולם;
 2. העותרת לא אישרה למשיב להשתמש בסימן המסחר והוא אינו בעל זכות כלשהי בסימן או בשם MARLBORO;
 3. המשיב הפעיל באתר "עמוד נחיתה", הכולל קישורים רבים וכן הודעה כי שם המתחם עומד למכירה;
 4. שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת וגורם להטעיה;
 5. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום לב, במטרה למכור אותו למרבה במחיר וכן פנה לנציג העותרת ומסר לו כי במידה ולא תרכוש את הזכויות בשם המתחם, הן ימכרו לצד שלישי;
 6. בפעולותיו, מדלל המשיב את סימן המסחר, מונע מהעותרת את השימוש בשם המתחם ומתעשר שלא כדין על חשבונה.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב רשם את שם המתחם עבור שותף עסקי, המבקש לפתוח שלוחה של מכללת Marlboro בישראל;
 2. נציג העותרת בישראל יצר קשר עם המשיב וביקש לרכוש ממנו את הזכויות בשם המתחם תמורת 700 ₪, שאחרת יתבע. המשיב סרב;
 3. MARLBORO הוא מונח גנרי ולעותרת הזכויות במונח זה בהקשר של מוצרי טבק בלבד;
 4. העותרת יכולה לפעול באינטרנט באמצעות שמו של היבואן, או בשמות מתחם הדומים לזה שבמחלוקת;
 5. לעותרת עמדה האפשרות לרשום את שם המתחם במשך שנים ארוכות, אך לא עשתה כן לפיכך אחרים רשאים לעשות בו שימוש;
 6. המשיב מעולם לא עשה שימוש חסר תום לב בשם המתחם ומעולם לא התכוון למכור את זכויות השימוש בו;
 7. המשיב מפקפק בסמכות הפאנל לניהול ההליך, שנכפה עליו;

להלן עיקר ממצאי ה- IL DRP:

לאחר בחינת נימוקי הצדדים החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת של ישראל (.il). בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל ("כללי הרישום"), לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. עתירתה להקצאה מחדש של שם המתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. המשיב רשם או משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מכיל את המילה MARLBORO והסיומת .co.il יש להתעלם מהסיומת לצורך בחינת הזהות בין השם ושם המתחם. אחד ממוצרי העותרת, המייצרת מוצרי טבק, נמכר תחת סימן המסחר. העותרת היא בעלת למעלה מ-40 סימני מסחר רשומים בישראל הכוללים את סימן המסחר. מדובר באחד מהמותגים החזקים ביותר בעולם. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לסימן המסחר שבבעלות העותרת.
 4. העותרת הביאה ראיות מספקות להוכחת זכויותיה בשם ובסימן המסחר. כמו כן, הוכיחה העותרת כי לא התירה למשיב להשתמש בסימן המסחר או בשם וכן הציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. בין השאר, נקבע כי המשיב לא הציג אישור ממשי, או מסמך כלשהו התומך בטענתו כי רשם את שם המתחם עבור צד שלישי אלמוני, המבקש להשתמש בו לצורך מוסד חינוכי.
 5. כפי שהוכיחה העותרת, שם המתחם שימש כ"עמוד נחיתה", הכולל קישורים למכירת מוצרים שונים, עוד בטרם שפנתה העותרת למשיב. הדבר מעיד על חוסר תום לבו של המשיב. כמו כן, ציין הפאנל כי המשיב רשם שמות מתחם רבים תחת הסיומת של ישראל, המצביעים על מקור השונה משל המשיב (כגון reebok.co.il, leviev.co.il, benetton.co.il ועוד). כמו כן, השימוש בשם Marlboro College ללא כל תימוכין, מעיד אף הוא כי המשיב פעל בחוסר תום לב.

לאור כל האמור הורה הפאנל לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].