חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: peacenow.co.il

פאנליסט יחיד – ד"ר יובל קרניאל.

העתירה הוגשה על-ידי ש.ע.ל שלום עכשיו לישראל – מפעלים חינוכיים ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם peacenow.co.il ("שם המתחם") למר אריאל רופא ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 9 בדצמבר, 2010.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם ביום 7.6.2010;
 2. החל משנת 2000, פועלת העותרת באמצעות שם המתחם peacenow.org.il;
 3. ביום 1.12.2010, הופיעה באתר הפועל תחת שם המתחם הודעה, לפיה שם המתחם מוצע למכירה. כשבוע לאחר מכן, הפנה שם המתחם לאתר rabbikahane.org, המהווה אתר זיכרון לרב כהנא;
 4. ב"כ העותרת פנה למשיב בדרישה כי יעביר לעותרת את הזכויות בשם המתחם;
 5. ב"כ המשיב דחה את דרישת העותרת וטען כי פעולות המשיב לא פוגעות בזכויותיה וכי אין לה זכויות בשם המתחם.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לשם שהעותרת היא בעלת הזכויות בו;
 2. החל משנת 1978, העותרת פועלת וידועה היטב בישראל כעמותה הפועלת ללא מטרת רווח;
 3. שמה הרשום של העותרת במרשם העמותות מעיד על זכויותיה בשם המתחם;
 4. "Peace Now" (שלום עכשיו) מהווה "סימן מסחר מוכר היטב", כמשמעות מונח זה בפקודת סימני המסחר;
 5. בשנת 2008, דחה רשם העמותות בקשה של צד שלישי לרשום עמותה בשם "שלום עכשיו";
 6. למשיב אין כל זכויות בשם המתחם והוא רשם אותו בחוסר תום-לב, בין היתר על-מנת למכור אותו, או להפיץ פילוסופיה המנוגדת לחלוטין לאידיאולוגיה של העותרת.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרות.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד להכריע במהירות במחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים המצטברים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. יש להתעלם מסיומת שם המתחם (.co.il) על-מנת לבחון את הדמיון בין שם המתחם למילים "PEACE NOW".
 4. המילים "PEACE NOW" משולבות בשמה הרשום של העותרת והן תואמות את הגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב" בפקודת סימני המסחר. שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לשמה הרווח והמוכר של העותרת ולשמה הרשום אצל רשם העמותות.
 5. לעותרת זכויות בשם המתחם. בין היתר –
  5.1. העותרת היא אחת מהעמותות הגדולות והידועות בישראל והיא פעילה בסצנה הפוליטית החל משנת 1978. פעילותה של העותרת ידועה היטב, ברמה הלאומית והבינלאומית, בין היתר בעקבות סיקור חדשותי מקיף.
  5.2. העותרת שילבה את המילים "PEACE NOW" בשמה הרשום.
  5.3. העותרת היא הבעלים של סימן מסחר מוכר היטב ביחס לביטוי "PEACE NOW".
 6. העותרת הראתה לכאורה כי למשיב אין זכויות בשם המתחם. בין היתר –
  6.1. המילים "PEACE NOW" מהוות סימן מוכר היטב המזוהה בלעדית עם העותרת. לא רק שהמשיב אינו מזוהה עם שם המתחם, אלא שהוא מייצג פילוסופיה המנוגדת לו.
  6.2. העותרת מוכרת בציבור הרחב באמצעות שם המתחם והשם אף משולב בשמה. המשיב אינו מוכר בציבור בשם זה ולא הציג כל קשר בינו לבין שם המתחם.
  6.3. דרך פעולתו של המשיב, כפי שהוצגה בפני הפאנל, ממחישה חוסר קשר מהותי לשם המתחם.
 7. הכללים קובעים רשימה לא סגורה של נסיבות, שקיומן יכול לסייע להראות כי המשיב פעל בחוסר תום-לב. במקרה דנן, בעת יישום הכללים, הפאנל לקח בחשבון כי הצדדים המעורבים מונעים מטעמים אידיאולוגים-פוליטיים ולא משיקולים מסחריים.
 8. כאמור, אין כל זיקה בין המשיב לשם המתחם שבמחלוקת. קשה למצוא מניע כנה לפעולת המשיב ברישום שם מתחם המזוהה עם תנועה פוליטית המנוגדת לאידיאולוגיה שלו, אלא אם מדובר באחת מהסיבות האפשריות המפורטות להלן, המעידות על חוסר תום-ליבו –
  8.1. רצונו המכוון של המשיב להפריע לפעילותה של העותרת. המשיב אף השתמש בשם המתחם כדי להפנות לאתר שתפיסתו מנוגדת לאידיאולוגיה של העותרת.
  8.2. כוונתו של המשיב למכור את הזכויות בשם המתחם, למרבה במחיר.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].