חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ריבוק.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן שנקמן.

העתירה הוגשה על-ידי Reebok International Ltd. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם ריבוק.co.il ("שם המתחם") לעוזי כנען ("המשיב") ולצורך העברתו לעותרת. הפאנל מונה לדיון בעתירה בתאריך 9 בפברואר, 2011.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא חברה גלובאלית וידועה למוצרי ספורט, לבוש, הנעלה ועוד ובעלת הזכויות במותג "REEBOK", הרשום כסימן מסחר בישראל ובעולם כולו ("סימן המסחר")
 2. סימן המסחר מהווה "סימן מסחר מוכר היטב" ולעותרת מוניטין רב בסימן בישראל ובעולם כולו (לרבות בכיתוב בעברית)
 3. המשיב רשם את שם המתחם ביום 31.12.2010. ברישום זה, המשיב מעוול ומפר את זכויותיה הקנייניות של העותרת ומנסה להתעשר שלא כדין על חשבונה
 4. העותרת השקיעה משאבים ניכרים בפרסום ושיווק מוצריה
 5. העותרת היא בעלת הזכויות בשמות מתחם רבים, בהם היא משווקת ומוכרת את מוצריה, לרבות שם המתחם reebok.com
 6. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל להשתמש בסימנה המסחרי וכי יעביר לה את הזכויות בשם המתחם. המשיב השיב לעותרת בשיחה טלפונית וציין כי בכוונתו להשתמש בשם המתחם להקמת אתר ספורט וכי במידה ויעביר את שם המתחם, על העותרת לפצותו על כך
 7. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב, בידיעה כי סימן המסחר מזוהה עם העותרת ועל-מנת לקדם את עסקיו
 8. המשיב מטעה את הציבור לחשוב כי יש קשר או חסות בין העותרת, שם המתחם והאתר שבכוונתו להקים, על-מנת להשיג רווח מסחרי.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

הפאנליסטית החליטה לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים"). לפאנל סמכות מלאה להחליט ביחס לזכויות ההחזקה בשם המתחם, במסגרת ההליכים דנן.
 2. בהתאם לכללים, מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן. על-מנת לצלוח בעתירתה, על העותרת להוכיח את כל אלו:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת? התשובה לכך חיובית. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר ולרכיב מרכזי בשם העותרת.
 4. הביטוי "ריבוק" בעברית הוא המקבילה הפונטית והטרנסליטרציה של הביטוי "Reebok" בתווים לטיניים. העותרת ידועה היטב בישראל בשם זה, באנגלית ובעברית, לכן היא גם בעלת הזכויות במקבילה הפונטית והטרנסליטרציה של הסימן בתווים עבריים.
 5. האם לעותרת זכויות בשם? התשובה לכך חיובית. העותרת סיפקה ראיות לרישום סימן המסחר בישראל, השימוש בו והעובדה כי סימן זה נטבע על-ידי העותרת. בנוסף, העותרת מחזיקה בשם המתחם reebok.com וישות הקשורה אליה מחזיקה בשם המתחם reebok.co.il.
 6. האם למשיב זכויות בשם? התשובה לכך שלילית. המשיב לא הראה כי הוא בעל זכות כלשהי בשם "ריבוק" ונדמה כי אין כל סיבה עסקית לגיטימית לכך שהוא מחזיק בשם המתחם.
 7. האם יש ראיה כלשהי לחוסר תום-לב בהקצאת או השימוש בשם המתחם? התשובה לכך חיובית. הכללים קובעים שורה של נסיבות, שקיומן יהווה ראיה לחוסר תום-לב כאמור. השימוש בסימן מסחר רשום כשם מתחם, מאפשר למחזיק בשם המתחם למשוך תנועת גולשים או להפנותה לאתר אחר. צרכנים מצפים למצוא חברה באינטרנט באמצעות שם מתחם הכולל את שם החברה או סימנה המסחרי.
 8. דרישתו לכאורה של המשיב לפיצוי, בגין הוצאותיו לפיתוח אתר (המשמש כעמוד "חניה"), מעידה כי המשיב מחזיק בשם המתחם בכדי להפיק רווח כספי מהעותרת ו/או כי הוא אינו משתמש בשם המתחם למטרה עיקרית, למעט לצורך הפניית תנועת גולשים מאתר העותרת.
 9. המשיב רשם שמות מתחם אחרים המהווים מקבילה בעברית של סימני מסחר מוכרים. בכך יש עדות נוספת לחוסר-תום ליבו של המשיב. המשיב אף מנסה למשוך תנועת משתמשי אינטרנט לאתר, בכדי להפיק הכנסות מעמוד ה"חניה", או על-ידי יצירת חשש להטעיה ביחס לקיומה של שותפות או חסות של העותרת.
 10. מטרת הרחבת מרחב שמות המתחם בישראל, בדרך של רישום שמות מתחם הכוללים תווים בשפה העברית, ברמת המתחם השלישית, היא להפוך את האינטרנט לנגיש יותר וליותר אנשים ובמידת האפשר, ליצור מרחב שמות מתחם אחוד. חשוב לוודא כי אמון המשתמשים, כמו גם היציבות והאבטחה של מרשם שמות המתחם האחוד – לא ייפגעו. המטרה היא לא לאפשר שמות מתחם בעברית, הדומים עד כדי הטעיה לשמות המקבילים בתווים לטיניים, המוחזקים על-ידי ישויות שונות.
 11. חייבת להיות הגנה נגד גזלני שמות מתחם במרחב שמות המתחם בעברית, שאינה שונה מההגנה הקיימת כיום ביחס לשמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].