חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ritzcarlton.co.il ו-ritz-carlton.co.il

פאנליסט יחיד – ד"ר יובל קרניאל.

העתירה הוגשה על-ידי The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C ("העותרת"), נגד הקצאת שמות המתחם ritzcarlton.co.il ו- ritz-carlton.co.il ("שמות המתחם") לבועז בר לביא ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 28 במרץ, 2011.

רקע עובדתי

 1. שמות המתחם נרשמו על-ידי המשיב ביום 2.12.2009;
 2. העותרת מפעילה את רשת המלונות הידועה "RITZ CARLTON" והיא בעלת הזכויות בסימן זה ("סימן המסחר"), המשמש אותה כדי למכור, לפרסם ולשווק את שירותיה;
 3. נכון ליום הגשת העתירה, שמות המתחם הפנו לאתר למכירת שמות מתחם;
 4. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשמות המתחם ויעביר לה את הזכויות בהם;
 5. בפגישה שנערכה בין הצדדים, הציע המשיב להעביר לעותרת את שמות המתחם תמורת "פחות מ- 18,000$".

עיקר טענות העותרת

 1. שמות המתחם זהים לשמות שלעותרת הזכויות בהם, בהתבסס על רישומי זכויות ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 2. למשיב אין כל זכויות בשמות המתחם. הוא רשם אותם בחוסר תום-לב, על-מנת למכור אותם, בעת שידע שהם מזוהים עם העותרת ובמטרה לחסום את העותרת מהשימוש בהם;
 3. המשיב מתעשר שלא כדין על חשבון העותרת והוא פוגע ומדלל את מוניטין העותרת בסימן המסחר.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שמות המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס לרישום שם מתחם נבחנת לפי ארבעת הנדבכים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. יש להתעלם מסיומת שמות המתחם (co.il.) על-מנת לבחון את הדמיון בין שמות המתחם למילים "RITZ CARLTON" (עם או בלי מקף, שאין בו כדי להבדיל בין שמות המתחם לסימן המסחר).
 4. העותרת היא בעלת סימן המסחר "RITZ CARLTON", הרשום במדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ארה"ב וישראל (הבקשה לרישום סימן המסחר בישראל הוגשה ב-2009, משרד המשפטים אישור את הבקשה במרץ 2011 ופרסם אותה).
 5. שמות המתחם עונים להגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב" בדין הישראלי. לפיכך, קבע הפאנל כי שמות המתחם זהים, או דומים עד כדי הטעיה, לשמה הידוע של העותרת, בו יש לה זכויות רבות.
 6. לעותרת זכויות בשמות המתחם. בין היתר מהסיבות הבאות –
  6.1. ההליכים לרישום סימן המסחר בישראל;
  6.2. רישום זכויות ביחס לשמות המתחם (או שמות קשורים) ברחבי העולם;
  6.3. העותרת מפעילה את אחת מרשתות המלונאות הידועות בעולם, המעסיקה למעלה מ- 35,000 עובדים. העותרת משקיעה מיליוני דולרים מדי שנה על-מנת לפרסם ולקדם את החברה.
  6.4. שמות המתחם מהווים "סימן מסחר מוכר היטב". יש קשר בסיסי בעיני הציבור בין העותרת ושמות המתחם, בישראל ומחוצה לה;
  6.5. העותרת היא בעלת הזכויות בשם המתחם ritzcarlton.com.
 7. העותרת הראתה לכאורה כי למשיב אין זכויות בשם המתחם. בין היתר –
  7.1. העותרת היא הבעלים של סימן המסחר;
  7.2. שמות המתחם מהווים סימן מוכר היטב המזוהה בלעדית עם העותרת;
  7.3. לעותרת אין קשר כלשהו עם המשיב והיא מעולם לא הסמיכה אותו להשתמש בשמות המתחם;
  7.4. העותרת מוכרת בציבור הרחב באמצעות שמות המתחם ואילו המשיב אינו מוכר תחת שמות אלו.
  7.5. דרך פעולתו של המשיב, כפי שהוצגה בפני הפאנל, ממחישה חוסר קשר מהותי בינו לבין שמות המתחם. פעולותיו ממחישות מניע נסתר מאחורי בקשתו לרישום שמות המתחם, שאינו נובע מזכויות או אינטרס לגיטימי בהם, אלא מכוונה להפיק רווח כלכלי.
 8. ניכר מהראיות שהוצגו בפני הפאנל כי המשיב התכוון למכור את הזכויות בשמות המתחם, כדי להפיק מהם רווח כספי. המשיב לא ניסה להסתיר זאת ובפגישה בין הצדדים אף ניהל מו"מ ביחס לתנאים למכירת הזכויות. המשיב אף הודה, באותה פגישה (שהוקלטה), כי רשם שמות מתחם נוספים המהווים סימנים מוכרים היטב. בנוסף, האתר הפועל תחת שמות המתחם מוקדש למכירת הזכויות בשמות מתחם. הנסיבות הנ"ל מעידות כי מדובר בדפוס פעולה של המשיב ולא במקרה בודד.
 9. שמות המתחם זהים למעשה לסימן המסחר של העותרת. נקבע בעבר כי הפניית תנועת משתמשי אינטרנט על-ידי שימוש בשם מתחם זהה לסימן מסחר רשום, מהווה ראיה לחוסר תום לב. כאשר משתמשי אינטרנט מקלידים את שמות המתחם, הם מצפים להגיע לאתר העותרת ובוודאי לא לאתר המשיב, המקדם את מכירתם של שמות מתחם.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].