חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: seaofspa.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן ב. שנקמן.

העתירה הוגשה על-ידי יוחנן גלאם והחברות: בל-בוץ ומלח בע"מ ויובל ירין ים-המלח בע"מ ("העותרים"), נגד הקצאת שם המתחם seaofspa.co.il ("שם המתחם") לאיזק הד ("המשיב") ולצורך העברתו לעותרים. הפאנל מונה לדיון בעתירה בתאריך 8 ביולי, 2012.

עיקר טענות העותרים

העותרים הציגו ראיות רבות בדבר השימוש וזכויותיהם ביחס לסימן "SEA OF SPA".

המשיב לא הגיש תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרים, הפאנליסטית החליטה לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים המפורטים להלן. אפילו בהעדר התנגדות מצד המשיב, על-מנת לצלוח בעתירתם, על העותרים להוכיח את ארבעת אלו:
  1.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרים ("השם"); ו-
  1.2. העותרים הם בעלי זכויות בשם; ו-
  1.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  1.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 2. האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרים? התשובה לכך חיובית. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום של העותרים ולרכיב מרכזי בשמם המסחרי.
 3. האם לעותרים זכויות בשם? התשובה לכך חיובית. העותרים סיפקו ראיות רבות ביחס לזכויותיהם בשם.
 4. האם למשיב זכויות בשם? התשובה לכך שלילית. המשיב לא הוכיח כל זכויות ביחס לשם.
 5. האם יש ראיה כלשהי לחוסר תום-לב בהקצאת או השימוש בשם המתחם? בהתחשב בנסיבות, התשובה לכך חיובית. ה לטובת המשיב ולא לטובתו של צד שלישי (שקודם לכן המשיב שימש עבורו ככתובת טכנית בלבד).

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרים, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].