חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: sketchers.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי החברה האמריקאית Skechers U.S.A Inc. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם sketchers.co.il ("שם המתחם") לחברת סקטצ'רס בע"מ ("המשיבה"). העתירה הוגשה בתאריך 1 ביוני, 2016.

 רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 21.7.2015;
 2. העותרת היא חלק מקבוצת חברות בינלאומיות ומוכרות היטב, העוסקות בעיצוב, פיתוח ושיווק מוצרי הנעלה, לבוש ומוצרים נלווים;
 3. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר עבור הסימן SKECHERS ("סימן המסחר"), הרשומים ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 4. לעותרת נוכחות אינטרנטית והיא מחזיקה בשם המתחם skechers.com;
 5. נכון למועד העתירה שם המתחם מפנה לאתר הכולל קישורים לאתרי צדדים שלישיים, המציעים ממוצרי העותרת למכירה.

 עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה עד כדי הטעיה לסימן המסחר ולשם החברה הרשום של העותרת;
 2. שם המתחם כולל את אותן אותיות כמו סימן המסחר, בתוספת האות "t" והסיומת co.il.;
 3. העותרת היא בעלת הזכות הבלעדית ביחס לסימן המסחר ולמשיב אין כל זכות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם; 4. המשיבה אינה קשורה לעותרת והיא מעולם לא התירה לה להשתמש בסימן המסחר;
 4. המשיבה רשמה ומשתמשת בשם המתחם בחוסר תום-לב;
 5. שם המתחם נרשם למעלה מ-19 שנים לאחר שסימן המסחר נרשם בישראל והרישום נעשה תוך מודעות של המשיבה לסימנה המסחרי של העותרת;
 6. השימוש הפאסיבי בשם המתחם, לצורך אתר המציג קישורים ממומנים, מהווה התנהלות חסרת תום-לב;
 7. ב"כ העותרת שלחו מכתב התראה למשיבה, שלא השיבה לו עד למועד זה.

המשיב לא הגיש תשובה לטענות העותרת.

 להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם ורישומו, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים הכוללים את הסימן SKECHERS. שם המתחם מורכב מסימן המסחר של העותרת, בצירוף האות "t" והסיומות il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם משויך למרשם שמות המתחם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות.
 4. התוספת של האות "t" לשם המתחם אינה מספיקה בכדי להבדיל בין שם המתחם לסימן המסחר של העותרת. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר שבבעלות העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. סימן המסחר צבר מוניטין משמעותי, במיוחד בישראל.
 6. העותרת טענה כי לא אישרה למשיבה להשתמש בסימניה המסחריים או בשמה. העותרת טענה כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיבה כשלה לטעון או להוכיח קיומן של זכויות או אינטרס לגיטימי כאמור, שעה שלא הגישה תגובה לעתירה ולא סתרה את טענות העותרת.
 7. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת. הלכה היא כי משיכת תנועת משתמשי אינטרנט, על-ידי שימוש בשם מתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום לב. יש להניח חשש להטעיה, שתוביל בסופו של דבר לתנועת משתמשי אינטרנט מאתר העותרת לאתר המשיבה.
 8. האתר הפועל תחת שם המתחם משלב את סימן המסחר של העותרת בתוספת האות "t" ומציג קישורים ממומנים לאתרי סחר אלקטרוני, שחלקם עוסקים בתחום עיסוקה של העותרת. שימוש זה בשם המתחם מהווה אינדיקציה ברורה להיכרותה של המשיבה עם העותרת וסימנה המסחרי.
 9. חוסר תום ליבה של המשיבה נרמז גם מהעובדה כי שם המתחם הוקצה למשיבה רק לאחר רישום סימנה המסחרי של העותרת, שנרשם בישראל בשנת 1995 והוא מוכר היטב בעולם כולו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן