החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: Skype.co.il

חברי הפאנל – ד"ר ניל וילקוף (יו"ר), ליהי פלדמן ובריאן נגין.

העתירה הוגשה על ידי החברות Skype Technologies SAו-Skype Ltd. ("העותרות") כנגד הקצאת שם המתחם Skype.co.il ("שם המתחם", "האתר") למר גל ולריוס ("המחזיק"). העתירה הוגשה בתאריך 31 בינואר, 2006.

עיקר טענות העותרות:

 1. העותרות הן בעלות סימן המסחר "SKYPE" ("סימן המסחר") הרשום במדינות רבות, לרבות בישראל והמוכר היטב בכל העולם;
 2. נכון למועד הגשת העתירה, כ-245 מיליון משתמשים הורידו את התוכנה שמשווקות העותרות, מאות-אלפים מהם מישראל;
 3. המשיב הוא גזלן שמות-מתחם, הנוהג לרשום שמות-מתחם המפרים ו/או פוגעים בזכויותיהם של אחרים.

המחזיק לא השיב לטענות העותרות.

להלן עיקר ממצאי ה-ACP:

 1. המבחן המשולש הקבוע בכללים האחידים ליישוב סכסוכים (UDRP), הוא המסגרת הנאותה לניתוח המקרה שלפני פאנל הבוררים. על העותרות להוכיח את שלושת האלמנטים הקבועים במבחן, על-מנת לתמוך בבקשתן להעברת שם המתחם:
  א. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר או סימן שירות שלעותרות הזכויות בו; ו-
  ב. למחזיק אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם; ו-
  ג. המחזיק רשם ומשתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 2. העותרות הגישו הוכחות בדבר רישום סימן המסחר ברחבי העולם וכן סיפקו מידע בדבר השימוש המקיף בסימן, לרבות בישראל. הראיות תומכות במסקנה כי סימן המסחר זוכה להכרה גדולה ומוניטין רב בישראל וכי הוא מוכר היטב על-ידי משתמשי אינטרנט בישראל.
 3. הפאנל מקבל את טענות העותרות בדבר העובדה כי המילה SKYPE היא דמיונית וטומנת בחובה מידה רבה של יכולת אבחנה. מאחר ושם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרות, ניתן להניח כי מתקיימת הטעיה. העותרות הוכיחו את האלמנט הראשון של המבחן המשולש.
 4. המחזיק לא השיב לעתירה, לכן רשאי הפאנל להסתמך על טענות העותרות בדבר הזכויות או האינטרס הלגיטימי של המחזיק בשם המתחם. העותרות עצמן העלו את האפשרות כי המילה SKYPE היא קיצור ל-'SKY Parachute Equipment' וזאת בשל כיתוב המופיע באתר. עוד העלו העותרות את האפשרות, כי הכיתוב הוסף לאחר פניית נציג העותרות למחזיק. הפאנל סבור כי אין בסיס למסקנה כי למחזיק קיימת זכות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם.
 5. הפאנל סבור כי אין כל הסבר הגיוני נראה לעין באשר לסיבה שבעטיה בחר המחזיק בשם המתחם, וזאת גם לאור זכויותיהן הקודמות של העותרות בסימן המסחר הזהה לשם המתחם. בנוסף, עושה רושם כי נעשה שימוש בשם המתחם לשם יצירת הטעיה והפקת רווח מסחרי.
 6. בהתאם לנסיבות המקרה, יש מקום להסיק כי המחזיק התכוון לנצל את סימן המסחר של העותרות בחוסר תום-לב. בהתאם לכך, הפאנל סבור כי המחזיק רשם והשתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.

לאור כל האמור הורה ה-ACP לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיק ולהעבירו לעותרות.

החומר בעברית מהווה תמצית של הדיון ושל ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].