חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: כוכב-נולד.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם כוכב-נולד.co.il ("שם המתחם") לאייל ימין ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 24 בינואר, 2012. בתגובה לעתירה, הגיש המשיב הודעה, בה הצהיר כי שם המתחם שבמחלוקת אינו ב'בעלותו' ("ההודעה").

רקע עובדתי

  1. המשיב רשם את שם המתחם ביום 27.12.2010;
  2. העותרת, חברה ישראלית, מפיקה הופעות ותוכניות טלוויזיה שונות, לרבות התוכנית "כוכב נולד";
  3. העותרת היא בעלים במשותף של סימן המסחר הישראלי "כוכב נולד";
  4. העותרת מחזיקה בשם המתחם כוכבנולד.co.il
  5. העתירה הוגשה במהלך "תקופת החסד" לחידושו של שם המתחם;
  6. שם המתחם מפנה כעת לעמוד שגיאה ובעבר הפנה לאתר הכולל פרסומות וכן הודעה כי שם המתחם עומד למכירה.

להלן עיקר החלטת ה- IL-DRP:

  1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
  2. העתירה הוגשה במהלך "תקופת החסד" לחידושו של שם המתחם. הודעת המשיב מעידה כי אין בכוונתו לחדש את רישום שם המתחם וכי הוא מוותר על כל זכות שייתכן והייתה לו ביחס לשם המתחם. הודעת המשיב נחשבת כהסכמה להעברת שם המתחם לעותרת.
  3. התנערותו של המשיב מהחזקתו בשם המתחם והסכמתו הקונסטרוקטיבית להעברת שם המתחם – מייתרת את הצורך לבדוק האם העותרת הוכיחה את הקריטריונים הנדרשים להעברת שם המתחם. זאת, בין היתר לאור העובדה כי שם המתחם מצוי בשלהי "תקופת החסד" לחידושו.
  4. לפיכך, הורה הפאנל להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].