חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: swinger.co.il ו- swingersparty.co.il

חברי הפאנל – עו"ד יונתן אגמון (יו"ר), עו"ד אלן שנקמן ועו"ד ליהי פלדמן.

7.7.2010

העתירה הוגשה על ידי בן ציון דניאל לוי ("העותר") כנגד הקצאת שמות המתחם swinger.co.il ו- swingersparty.co.il ("שמות המתחם") לאינטרדייט בע"מ וליובל כץ ("המשיבים"). העתירה הוגשה בתאריך 27 במאי, 2010. תשובת המשיבים הוגשה ביום 7 ביולי, 2010.

עיקר טענות העותר

 1. העותר הוא דמות מרכזית בסצנת חילופי הזוגות בישראל ומפעיל אתר האינטרנט www.swingers.co.il;
 2. בטרם רישומם על-ידי המשיבים, היו שמות המתחם רשומים לחזקת חברה בשליטת העותר;
 3. שמות המתחם מתארים את שירותי העותר, בהם צבר מוניטין בקרב קהילת חילופי הזוגות בישראל;
 4. המונח "swingers" מהווה שם מסחרי של העותר והוא צבר בו זכויות מהמשפט המקובל. שמות המתחם זהים או דומים עד כדי הטעיה לשם זה;
 5. למשיבים אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם מסחרי זה והם פועלים תחת שמות אחרים;
 6. הרישום והשימוש בשמות המתחם ע"י המשיבים נעשה בחוסר תום-לב, בהכירם את העותר ופעילותו;
 7. המשיבים רשמו את שמות המתחם על-מנת למשוך תנועת גולשים, תוך שהם יוצרים חשש להטעיה עם אתר העותר ותוך שהם מנצלים את המוניטין שצבר;
 8. המשיבים ניצלו את אי-חידוש שמות המתחם על-ידי העותר ורשמו אותם מיד עם פקיעת הרישום.

עיקר טענות המשיבים

 1. אינטרדייט בע"מ היא חברת טכנולוגיה, המתמחה בבניית והפעלת אתרי אינטרנט ואספקת שירותים שונים בתחום האינטרנט. יובל כץ הוא בעל מניות ומנהל באינטרדייט;
 2. המשיבים הם בעלי ומפעילי אתר חילופי הזוגות www.zigzug.co.il (אליו מפנים שמות המתחם שבמחלוקת). האתר צבר פופולאריות רבה בקרב קהילת חילופי הזוגות בישראל;
 3. העותר אינו בעל זכות עמידה בהליך, הואיל והאתר swingers מצוי בבעלות חברה ולא בבעלות העותר;
 4. המשיבים רשמו את שמות המתחם בתום-לב, לאחר שלמדו כי הם פנויים לרישום לציבור הרחב;
 5. העותר אינו בעל זכות בסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה או ישות משפטית רשומה, ששמות המתחם דומים או זהים לה;
 6. המונחים נשוא שמות המתחם הם גנריים ו/או תיאוריים במידה גבוהה וללא אופי מבחין. לא ניתן לייחס אותם לעותר והם לא צברו משמעות משנית;
 7. המשיבים עושים בשמות המתחם שימוש מסחרי תם-לב, ע"מ לספק שירותים לקהילת חילופי הזוגות בישראל;
 8. השימוש בשמות המתחם על-מנת להפנות לאתר המשיבים אינו מעיד על חוסר תום-לב

להלן עיקר ממצאי ה- ILDRP:

לאחר בחינת טיעוני העותר והמשיבים החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותר ("השם"); ו-
  2. העותר הוא בעל הזכויות בשם; ו-
  3. המשיבים אינם בעלי זכויות בשם; ו-
  4. הבקשה להקצאת שם המתחם שבמחלוקת, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 2. שמות המתחם שבמחלוקת כוללים את הביטויים "swinger", "swingers" ו-"party" וכן את הסיומת הנפוצה .co.il, ממנה יש להתעלם לצורך בחינת הדמיון בין שמות המתחם לשם.
 3. אין בבעלות העותר רישום סימן מסחר עבור הביטויים "swinger" או "swingers party". אין בהיעדר רישום כאמור, כשלעצמו, כדי למנוע מהפאנל לפסוק כי לעותר זכויות בשם לצורך האלמנט הראשון דלעיל.
 4. על-מנת לקבוע אם לעותר יש זכות ברת-הגנה בסימן בלתי רשום, על הפאנל לנתח האם העותר ביסס זכויות מהמשפט המקובל בשם ולהעריך האם העותר הראה כי השם צבר משמעות משנית המזוהה עמו (למשל יבחנו משך השימוש בשם, היקף מכירות, אופי והיקף הפרסום, סקרי צרכנים והכרה תקשורתית).
 5. הביטויים "swinger" או "swingers party" הם תיאוריים, כאשר השימוש בהם נעשה לצורך אספקת שירותים לקהילת חילופי הזוגות בישראל. כאשר שמות המתחם שבמחלוקת כוללים ביטויים תיאוריים, על-העותר לספק ראיות משמעותיות להוכיח כי ביטויים אלו צברו אופי מבחין או משמעות משנית.
 6. מהראיות המועטות שצרף העותר, לא ניתן להסיק כי השם swingers צבר משמעות משנית. חיפוש שערך הפאנל ברשת האינטרנט, אחר המילה "swingers", העלה תוצאות רבות, שהובילו לאתרים שונים לחילופי זוגות המופעלים על-ידי ישויות שונות. העותר לא הצליח להוכיח כי הציבור הרחב מזהה את השם swingers רק ביחס אליו או כי הוא זכאי לזכויות מהמשפט המקובל ביחס לשם זה.
 7. העותר לא הוכיח את האלמנט הראשון לפיו נבדקת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם, על-כן יש לדחות את העתירה ללא צורך בבדיקת האלמנטים האחרים.

לאור כל האמור לעיל, דחה הפאנל את העתירה לביטול הקצאת שמות המתחם למשיבים והעברתם לעותר.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].