החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: Utopia.co.il

חברי הפאנל – בריאן ניגן, דני דולב ומשה בר-ניב.

העתירה הוגשה על ידי מר ערן ענבר ("העותר"), כנגד הקצאת שם המתחם Utopia.co.il ("שם המתחם", "האתר") למר אוחיון ישראל ("המחזיק").

עיקרי טענות העותר: (1) בבעלותו עסק בשם "Utopia", מאז שנת 1995. לטענתו, "Utopia" ("סימן המסחר") נרשמה כסימן מסחר, אולם לא הובאו כל הוכחות לכך, למרות שנתבקש לספק אישור לכך שנרשם סימן מסחר בשם זה; (2) העותר לא התיר למחזיק להשתמש בסימן המסחר שלו. המחזיק אינו עושה כל שימוש מסחרי בשם המסחר ולא עשה כן במשך 3 השנים שקדמו להגשת העתירה. למחזיק אין כל עסק בשם "Utopia"; (3) חזקה כי המחזיק ידע, או שהיה עליו לדעת, כי הוא משתמש בסימן המסחר של העותר; (4) העותר טוען להפרת חוק עוולות מסחריות, בכך שהמחזיק מונע מגופים המעוניינים בכך לפנות לשירותי העותר על-ידי האינטרנט, בהחזיקו את שם המתחם.

עיקרי טענות המחזיק: (1) בבעלותו חברה בשם "Utopia Editorial Ltd." ("העסק"), שהוקמה במקביל לרכישת סימן מסחר; (2) הוא מנהל עסקי עריכה ושיווק סרטים באמצעות אתר האינטרנט שלו, אולם מדובר באתר בו נדרשת הכנסת כתובת ספציפית וסיסמא. מטרת האתר הינה ליצור קשר עסקי עם לקוחות ולכן הוא אינו פתוח למרבית הציבור. לאחר בקשה להבהרה, הסביר המחזיק כי תוכנו של האתר אינו ניתן לצפייה מכיוון שהוא מכיל פרטים סודיים לגבי התקשרות המחזיק עם לקוחותיו; (3) המחזיק סיפק אישור לכך שסימן המסחר רשום על שמו והוסיף התייחסות מפורשת לחברה בדף הפתיחה של האתר, בעקבות בקשת ה-ACP.

עיקר ממצאי ה-ACP:

  1. גם המחזיק וגם העותר נכשלו בהוכחה כי סימן המסחר אכן רשום על שמם, אולם לזכותו של המחזיק עומד הכלל של "הקודם זוכה".
  2. המחזיק הוכיח שהוא עושה שימוש עסקי לגיטימי באתרו, לפחות החל מחודש אוגוסט 2002.
  3. העותר לא הראה כי המחזיק נוהג שלא בתום לב ברושמו ובאופן בו הוא משתמש בשם המתחם ולכן אינו יכול לבקש שסימן המסחר יועבר אליו בהסתמך על רישום שלא בתום לב ושימוש בשם המתחם.
  4. העותר כשל מלהוכיח כי המחזיק מפר את סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות ומונע ממנו להפעיל את עסקיו באינטרנט.

משכך, נדחתה תביעת העותר להעברת שם המתחם.

החומר בעברית מהווה תמצית של הדיון ושל ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].