החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: viagra.org.il

חבר הפאנל – ד"ר יובל קרניאל.

העתירה הוגשה על-ידי חברת Pfizer Inc. ואח' (" העותרת "), כנגד הקצאת שם המתחם viagra.org.il (" שם המתחם ", " האתר ") למר יניב קרקוקלי ("המחזיק "). העתירה הוגשה בתאריך 27 בינואר, 2008.
עיקר טענות העותרת : (1) העותרת היא בעלת הזכויות בסימן המסחר " Viagra ", הרשום בישראל (" סימן המסחר "). סימן המסחר מוכר היטב בישראל ובעולם והעותרת צברה בו מוניטין רב; (2) העותרת מפעילה אתרי אינטרנט רבים, בהם היא מפרסמת את פעילותה, מוכרת ממוצריה ומספקת מידע לציבור הרחב; (3) המחזיק הפעיל אתר באמצעות שם המתחם והציע בו למכירה תרופה המכונה Viagra; (4) המחזיק מפר ומדלל את סימן המסחר ופוגע בזכות העותרת לשימוש ייחודי בו; (5) המחזיק רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב. מעשיו ומחדליו של המחזיק מהווים: גניבת עין, הטעייה, התערבות לא הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה במוניטין ועוד.
המחזיק לא השיב לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL DRP:

לאחר בחינת נימוקי וראיות העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. בהתאם לכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (.il) (" הכללים "), הפאנל נקט בצעדים הנדרשים על-מנת לידע את המחזיק בדבר העתירה וזכותו להשיב לה. המחזיק לא הגיש את תגובתו לעתירה. במצב דברים זה ובהתאם לכללים, רשאי הפאנל לבסס את ממצאיו על-סמך נימוקי העותרת, כפי שהוצגו בראיות שצורפו לעתירה וכמפורט להלן.
 2. העותרת הגישה הוכחות וראיות בדבר המוניטין וזכויותיה בסימן המסחר, רישומו ופרסומו בישראל ובדבר היקף השקעותיה בפיתוח התרופה Viagra.
 3. החלטת הפאנל מבוססת על מבחן אובייקטיבי, המונה 4 אלמנטים, לבדיקת תום הלב בהקצאת שם המתחם. על העותרת להוכיח את ארבעת האלמנטים הקבועים במבחן, על-מנת לתמוך בבקשתה להעברת שם המתחם:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת (" השם "); ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  3. המחזיק אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. המחזיק רשם או משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 4. שם המתחם זהה לסימן המסחר, שלעותרת הזכויות בו. אין בסיומת org.il., המיועדת בעיקרה לגופים שאינם מסחריים, בכדי להבדיל בין שם המתחם לסימן המסחר.
 5. המחזיק לא השיב לעתירה, לכן רשאי הפאנל להסתמך על טענות העותרת בדבר העדר זכויות או אינטרס לגיטימי של המחזיק בשם המתחם.
 6. העותרת הוכיחה כי המחזיק רשם את שם המתחם, על-מנת למשוך משתמשי אינטרנט לרכוש את התרופה ויאגרה באתר. זאת, על-ידי יצירת הטעייה מכוונת וקישור בין שם העותרת למקור התרופות הנמכרות באתר. אין כל הסבר סביר אחר לרישום שם המתחם על-ידי המחזיק, לאור זכויותיה המפורסמות של העותרת בסימן המסחר.
 7. יתרה מכך, העותרת סיפקה ראיות נוספות בדבר התנהלותו של המחזיק, המעידות כי המחזיק רשם והשתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב. בכלל זה, מיד לאחר ששלחה העותרת מכתב התראה למחזיק, חסם המחזיק את הגישה לאתר ושינה את פרטי הקשר במרשם לפרטים פיקטיביים. בנוסף, מחק את המחזיק את תוכן האתר, למעט הודעה המפנה את משתמשי האתר לאתר אחר, שהציע למכירה תרופה המכונה Viagra.

לאור כל האמור הורה הפאנל להעביר את שם המתחם לעותרת, בהתאם לכללים.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].