חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: wikipedia.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Wikimedia Foundation Inc. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם wikipedia.co.il ("שם המתחם") לאורן שץ ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 17 בנובמבר, 2010.

רקע עובדתי ועיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא ארגון ללא מטרת רווח, הפועל להפצת תוכן חופשי, לרבות הפעלת אתר האנציקלופדיה החופשית וויקיפדיה, בכתובת wikipedia.org;
 2. העותרת משתמשת בסימן Wikipedia החל בשנת 2001, הרשום כסימן מסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר");
 3. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רבים הכוללים את סימן המסחר, בסיומות שונות;
 4. שם המתחם מפנה לאתר שחזותו זהה לאתר וויקיפדיה בעברית, הכולל מנוע חיפוש לערכים באתר העותרת. האתר כולל הודעה כי הוא משמש כאתר מראה לוויקיפידה, כשירות ציבורי;
 5. שם המתחם זהה לסימן המסחר, שהעותרת היא בעלת הזכויות בו;
 6. העותרת לא העניקה זכויות כלשהן למשיב בסימן המסחר והוא לא רכש זכויות כלשהן בסימן;
 7. המשיב אינו עושה שימוש בשם המתחם בתום לב, בכדי להציע טובין או שירותים והפעלת אתר מראה לאתר העותרת, אינו מהווה שימוש כאמור;
 8. המשיב פועל בחוסר תום לב, במטרה למשוך תנועת גולשים בכדי להשיג רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה באשר לחסות העותרת על האתר.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- ILDRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. למעט סיומת שם המתחם (co.il.), שהיא אינה בעלת אופי מבחין, שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר.
 4. העותרת הוכיחה, על פניו, כי לא אישרה למשיב להשתמש בשם או בסימן המסחר וכי אין למשיב אינטרס לגיטימי בשם המתחם או זכויות בשם. בין היתר, לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא הסמיכה אותו להשתמש בשם; סימן המסחר של העותרת מוכר היטב, לאור המוניטין הרב שצבר אתר וויקיפדיה; חלק מסימני המסחר של העותרת נרשמו לפני הקצאת שם המתחם למשיב ועוד.
 5. סימן המסחר של העותרת רשום החל משנת 2004 וזכה להכרה עצומה ברחבי העולם, החל מהשקת אתר וויקיפדיה ב-2001. רישום שם המתחם על-ידי המשיב, לאחר רישום סימן המסחר של המבקשת, מעיד על חוסר תום-ליבו.
 6. המשיב משתמש באתר הפועל תחת שם המתחם, בכדי להפנות תנועת משתמשים לערכים באתר העותרת. אתר המשיב מציג את הלוגו וסימנה המסחרי של העותרת וזהה בחזותו לאתר העותרת. אתר המשיב אף כולל פרסומות מסחריות, המפנות את משתמשי האתר לאתרים שאינם בשליטתה או חסותה של העותרת.
 7. קשה להאמין כי המשיב לא הכיר את סימן המסחר של העותרת בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, בשנת 2007. הפאנל סבור כי המשיב רשם את שם המתחם בכוונה למשוך תנועת משתמשי אינטרנט, על-מנת להפיק רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה עם שם העותרת או חסותה ביחס לאתר המשיב. העובדה כי המשיב ציין באתר כי הוא מהווה אתר מראה לאתר העותרת, אין בא כדי לאיין את חוסר תום-לבו.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].