החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: wikipedia.org.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Wikimedia Foundation Inc. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם wikipedia.org.il ("שם המתחם") לאדם יוחנן ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 17 בנובמבר, 2010.

רקע עובדתי ועיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם נרשם על-ידי המשיב בתאריך 27.11.2005
 2. העותרת היא ארגון ללא מטרת רווח, הפועל להפצת תוכן חופשי, לרבות הפעלת אתר האנציקלופדיה החופשית וויקיפדיה, בכתובת wikipedia.org
 3. העותרת משתמשת בסימן Wikipedia החל בשנת 2001, הרשום כסימן מסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר")
 4. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רבים הכוללים את סימן המסחר, בסיומות שונות
 5. שם המתחם מפנה לאתר שחזותו זהה לאתר וויקיפדיה בעברית, הכולל מנוע חיפוש לערכים באתר העותרת וכן קישור לאתר להפצת קורות-חיים
 6. שם המתחם זהה לסימן המסחר, שהעותרת היא בעלת הזכויות בו
 7. העותרת לא העניקה זכויות כלשהן למשיב בסימן המסחר והוא לא רכש זכויות כלשהן בסימן
 8. המשיב אינו עושה שימוש בשם המתחם בתום לב, בכדי להציע טובין או שירותים והפניית גולשים לאתר להפצת קורות חיים, אינה מהווה שימוש כאמור
 9. המשיב פועל בחוסר תום לב, במטרה למשוך תנועת גולשים בכדי להשיג רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה באשר לחסות העותרת על האתר.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב מחזיק בשם המתחם למעלה מ-5 שנים והשקיע בו כסף רב;
 2. האתר הפועל תחת שם המתחם סייע לאין ספור משתמשי אינטרנט מישראל בגישה לאתר העותרת;
 3. המשיב הצהיר כי הוא סבור כי האינטרס של העותרת בשם המתחם גדול משלו ולכן הוא מסכים להעברת שם המתחם לעותרת;

להלן עיקר ממצאי ה- ILDRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. המשיב הסכים להעברת שם המתחם לעותרת. הסכמה כאמור מהווה בסיס למתן צו מיידי המורה על העברת שם המתחם, ללא צורך בבחינת הקריטריונים לפיהם מוכרעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].