החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: noam-kuris.co.il

פאנליסטית יחידה – ליהי פלדמן, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי עו"ד נועם קוריס ("העותר"), המבקש להעביר לרשותו את הזכויות בשם המתחם noam-kuris.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר אריה שפר ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותר הוא עו"ד ובעל סימן מסחר רשום ביחס לשמו. החל משנת 2004 העותר הוא הבעלים של משרד עורכי-דין הנושא את שמו;
 2. המשיב רשם את שם המתחם ביום 10.1.2016.

עיקר טענות העותר

 1. העותר מוכר בשמו, הרשום גם כסימן מסחר, ומפעיל מספר עסקים תחת שם זה;
 2. בין העותר והמשיב מתנהלות מספר תביעות דיבה, אך הן אינן עוסקות בשם המתחם;
 3. המשיב השתמש בשמו של העותר שלא כדין גם במקרים נוספים, בניסיון לבזותו ולהשמיצו, והעותר הסיר את הפרסומים הללו באמצעות צדדי ג';
 4. המשיב מחזיק בשם המתחם אך ורק על-מנת להפריע לעסקיו של העותר ולפגוע בשמו.

המשיב לא הגיש תשובה לעתירה

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותר, הפאנל החליט לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. במסגרת ההליך, על העותר להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותר ("השם"); ו-
  • העותר הוא בעל זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה
  • שם המתחם כולל את המונח "noam-kuris" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
  • המונח "noam-kuris" מורכב משמו הפרטי ושם המשפחה המדויקים של העותר. לעותר סימן מסחר רשום בעברית ביחס לשמו. הפאנל מצא כי שם המתחם זהה לשמו האישי של העותר ולסימן המסחר שבבעלותו.
 4. לעותר זכויות בשם
  • העותר הוא אדם פרטי ששמו זהה לשם המתחם. העותר טוען כי אין עוד אדם בעולם בשם זה. לעותר משרד עורכי דין הפועל תחת שם זה. לעותר סימן מסחר רשום בעברית ביחס לשמו, תחת הסיווג של שירותים משפטיים. בקשת רישום סימן המסחר הוגשה בשנת 2014, קודם לרישום שם המתחם.
  • העותר טוען כי הוא מוכר בשמו כמי שמפרסם מאמרים אקדמיים ופרסומים עיתונאיים בישראל ובעולם.

העותר ביסס לכאורה את זכויותיו ביחס לשם המתחם. המשיב לא הגיש תשובה לעתירה ולפיכך טענות העותר לא הופרכו.

 1. למשיב אין זכויות בשם
  • למשיב אין לכאורה קשר לשם המתחם.
  • ניכר כי יש מחלוקת מתמשכת בין הצדדים. עשויה לעלות שאלה האם למשיב יש זכויות בשם למטרת פרסום ביקורת ותלונות אודות העותר. הואיל והמשיב לא הגיש תשובה לעתירה, לא הועלו טענות כאמור על-ידו ואין כל אינדיקציה כי למשיב זכויות בשם.

לפיכך, קבע הפאנל כי למשיב אין זכויות בשם.

 1. רישום או החזקה בחוסר תום-לב
  • העותר הציג ראיות לפיהן במספר מקרים המשיב זייף את שם העותר ופתח מספר עמודי וחשבונות אינטרנט תחת שמו, כגון בלוגים ועמודי פייסבוק. עמודים כוזבים אלה נמחקו על-ידי מפעילי האתרים בעקבות תלונות העותר. יש בכך אינדיקציה לדפוס התנהלות שנועד לפגוע בעותר ובאופן פוטנציאלי להטעות את מי שמחפש אחר נוכחותו האינטרנטית של העותר.
  • נכון למועד כתיבת ההחלטה מפנה שם המתחם לאתר שאינו פעיל. בעבר הפנה שם המתחם לאתר שהציג ביקורת על העותר ופעילותו. בנסיבות אלה, מי שיחפש אחר העותר עלול להירתע מלפנות ולקבל את שירותיו.

לפיכך, קבע הפאנל כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותר בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן