החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: pa-cochav.co.il

פאנליסטית יחידה – ליהי פלדמן, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי חברת פ.א. כוכב מוצרי אלומיניום בע"מ ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם pa-cochav.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר דניאל עובדיה ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותרת נוסדה בשנת 1989 והחל מאותו מועד היא עוסקת בייצור ושיווק מוצרי אלומיניום תחת השם pa-cochav ("השם");
 2. העותרת טענה כי במהלך העשור האחרון היא צברה מוניטין רב בישראל בתחום עיסוקה;
 3. המשיב הוא אדם פרטי, ללא קשר ידוע לעותרת;
 4. המשיב רשם את שם המתחם ביום 28.3.2016. ביום הגשת העתירה כלל האתר הפועל תחת שם המתחם מידע אודות מוצרי אלומיניום שונים. עד למועד מתן ההחלטה, הגישה לאתר נחסמה.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא חברה מובילה בתחום מוצרי האלומיניום;
 2. העותרת עושה שימוש בשם במשך למעלה מ-27 שנים. היא צברה מוניטין רב ואלפי לקוחות מרוצים ואף השקיעה לאחרונה סכומים ניכרים במסגרת מסע פרסום;
 3. ביום 2.8.2015 הגישה העותרת בקשה לרשום את סימן המסחר "Cochav";
 4. בהתאם לכללי יישוב המחלוקות, מתקיימות כל הדרישות לצורך העברת שם המתחם לעותרת.

המשיב לא הגיש תשובה לעתירה

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה
  • שם המתחם כולל את המונח "PA-Cochav" ואת הסיומת "il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
  • המונח "PA-Cochav" בשם המתחם זהה לשם החברה שרשמה העותרת ב-1989, הפועלת בתחום מוצרי האלומיניום מאז ייסודה. בנוסף, בשנת 2015 הגישה העותרת בקשה לרישום סימן המסחר "Cochav", שהוא זהה לרכיב המרכזי בשם החברה ובשם המתחם ולפיכך דומה עד כדי הטעיה.

לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לשם החברה הרשום של העותרת.

 1. לעותרת זכויות בשם
  • העותרת נוסדה ורשמה את חברת "PA-Cochav" בשנת 1989.
  • העותרת משווקת מוצרי אלומיניום תחת שמה במשך שנים רבות ויש לה אלפי לקוחות המזהים את המונח "PA-Cochav" עם מוצרים אמינים ובאיכות גבוהה.
  • העותרת רשמה במקור את שם המתחם והשתמשה בו במשך מספר שנים על-מנת לקדם את עסקיה ומוצריה (לכל הפחות בין 2004 ועד חודש ינואר 2016). בשל טעות אנוש, העותרת לא חידשה את רישום שם המתחם.
  • העותרת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "Cochav" בחודש אוגוסט 2015, קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיב

העותרת ביססה לכאורה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.

 1. למשיב אין זכויות בשם
  • המשיב הוא אדם פרטי ללא קשר גלוי לשם המתחם.
  • בעת הגשת העתירה, האתר שפעל תחת שם המתחם כלל מידע המתייחס למוצרי אלומיניום. בעת כתיבת ההחלטה, הגישה לאתר נחסמה. לא הוכח קשר בין המשיב לבין מוצרי אלומיניום.
  • העותרת פנתה למשיב בכתב וביקשה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם לאור זכויותיה בו. המשיב לא הגיב לפנייה זו והעותרת אף לא הצליחה ליצור עמו קשר טלפוני.
  • המשיב לא השיבה לעתיר ולא סתר את טענות העותרת.

לפיכך, קבע הפאנל כי למשיב אין זכויות בשם.

 1. רישום או החזקה בחוסר תום-לב – קיימות אינדיקציות ברורות במקרה זה המעידות על חוסר תום-לב מצד המשיב, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
  • ביחס לרישום שם המתחם –
 • נמסר רק מידע חלקי ביחס לנסיבות רישומו של שם המתחם. שם המתחם היה במקור בשימוש העותרת במשך שנים רבות. העותרת טענה כי בשל טעות אנוש לא חודש רישומו של שם המתחם וכי המשיב ניצל זאת על-מנת לרשום את השם.
 • כללי יישוב המחלוקות קובעים כי כאשר המחזיק רשם את שם המתחם בעיקר לצורך הפרעה לעסקיו של מתחרה, יהווה הדבר ראיה לרישום בחוסר תום-לב. במקרה זה, המשיב השתמש בשם המתחם על-מנת לספק מידע על מוצרי אלומיניום, שהוא תחום עיסוקה של העותרת. ייתכן והתנהגות זו נועדה להפריע לעסקיה של העותרת ולהטעות את לקוחותיה הפוטנציאליים.
 • כללי יישוב המחלוקות קובעים בנוסף כי עדות לחוסר תום לב ברישום שם המתחם תימצא אם המחזיק ביקש לרשום את שם המתחם על-מנת למנוע מבעליו של סימן מסחר/שירות מלשקף את הסימן בשם מתחם תואם, בתנאי כי יש ראיות כי מדובר בדפוס התנהגות של המשיב.

המשיב הוא אדם פרטי, שתחום עיסוקו אינו ידוע. העותרת טענה כי המשיב מחזיק במאות שמות מתחם. האתר domainbigdata.com מציג מידע לפיו המשיב מחזיק שמות רבים שאין קשר ביניהם, באופן העשוי להצביע על דפוס התנהגות של החזקת שמות מתחם על-מנת למנוע אותם מבעלי הזכויות בהם. טיעון זה לא נסתר על-ידי המשיב.

 • ביחס לשימוש בשם המתחם –
 • כללי יישוב המחלוקת קובעים כי עדות לחוסר תום לב בשימוש בשם המתחם תימצא כאשר המחזיק בשם המתחם השתמש בו בניסיון מכוון למשוך תנועת גולשים לצורך רווח מסחרי, על-ידי יצירת חשש להטעיה עם שמה של העותרת, או ביחס למקור, חסות, זיקה וכו' של האתר או מוצר או שירות בו.

המשיב, לפחות לפרק זמן מסוים, השתמש בשם המתחם על-מנת לפרסם מגוון מוצרי אלומיניום, הוא תחום עיסוקה של העותרת. לקוחות פוטנציאליים עשויים לסבור בטעות כי המוצרים באתר הם מוצרי העותרת.

 • המונח "PA-Cochav" אינו מונח גנרי, או מונח שנעשה בו שימוש רחב. למונח אין משמעות משל עצמו ואין לו קשר ישיר למשיב. לפיכך, למשיב אין כל סיבה נראית לעין להשתמש בשם המתחם.

לפיכך, קבע הפאנל כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה.

להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]