חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: sovaldi.co.il

Gilead Sciences Limited נ' אלכסנדר ביילין

בעניין שם המתחם sovaldi.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי החברה האירית Gilead Sciences Limited ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם sovaldi.co.il ("שם המתחם") לאלכסנדר ביילין ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 12 במאי, 2015.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 2.6.2014;
 2. העותרת, חברת תרופות מובילה, מפתחת ומייצרת תרופה לטיפול בצהבת מסוגC , הנמכרת תחת הסימן SOVALDI ("התרופה");
 3. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר עבור הסימן SOVALDI ("סימן המסחר"), הרשומים ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 4. לעותרת נוכחות אינטרנטית והיא מחזיקה בשם המתחם sovaldi.com;
 5. שם המתחם מפנה לאתר שכעת אינו פעיל, אך לא מכבר כלל מידע ביחס לתרופה המיועד לדוברי השפה הרוסית.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לסימן המסחר;
 2. סימן המסחר הפך למוכר היטב ברחבי העולם, לאור השקעות העותרת בקידומו;
 3. המשיב רשם את שם המתחם במטרה להרוויח שלא כדין, תוך ניצול המוניטין הרב של העותרת בסימנה המסחרי;
 4. המשיב מבקש להטעות צרכנים לסבור כי יש קשר בין שם המתחם והעותרת;
 5. העותרת פנתה למשיב ודרשה כי יעביר לה את שם המתחם. המשיב השיב לה כי שם המתחם מיועד לשווק את התרופה לצרכנים דוברי רוסית.

עיקר טענות המשיב

 1. מטרתו העיקרית בבניית האתר הפועל תחת שם המתחם הייתה לקדם ולפרסם מידע על התרופה לשוק דוברי הרוסית וכי מדובר במקור המידע היחיד בשפה הרוסית ביחס לתרופה;
 2. המשיב פנה לעותרת בהצעה לסייע למתג את התרופה בשוק דוברי הרוסית;
 3. לא הייתה לו בכל שלב מטרה להפיק רווח והתרופה לא נמכרה באמצעות האתר;
 4. האפשרות למכור את הזכויות בשם המתחם מעולם לא עלתה;
 5. האתר נסגר מיד עם פניית העותרת אליו.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם");
  2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם;
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם;
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. נושא מקדמי: העותרת עתרה לקבלת צו לפיו המשיב ימציא ערבות בסך 5,000 דולר לשם הבטחת הוצאותיה. ההליך, מטבעו, נועד ליתן מענה מהיר ביחס למחלוקת שעניינן בהקצאת שמות מתחם, בפרט לאור הפרקטיקה הרווחת של גזל שמות מתחם (cybersquatting). כללי המדיניות מאפשרים העברה או ביטול של שם המתחם שבמחלוקת בלבד. לפיכך, דיון בבקשות מקדמיות של מי מהצדדים יסכל את ייעודו של ההליך. החלטות הפאנל, או היעדרן, כפופות לביקורת שיפוטית. העותרת רשאית לפנות לביהמ"ש על-מנת לדרוש מהמשיב לשאת בנזקיה או הוצאותיה. הבקשה נדחית.
 4. שם המתחם מורכב מהמילה SOVALDI ומהסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיא סיומת מקובלת לפעילויות מסחריות ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה SOVALDI.
 5. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים ברחבי העולם עבור הסימן SOVALDI. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לסימני המסחר שבבעלות העותרת.
 6. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימניה המסחריים או בשמה והציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. סימן המסחר של העותרת רשום בישראל והמשיב הודה כי הוא מכיר את סימנה של העותרת וזכויותיה בו. הפאנל קבע כי לעותרת יש זכויות בשם SOVALDI וכי למשיב אין כל זכויות ביחס לשם זה.
 7. כללי ה- IL-DRP קובעים שורה של נסיבות שקיומן מעיד על רישום שם המתחם או שימוש בו בחוסר תום-לב. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת. נפסק בעבר כי משיכת תנועת משתמשי אינטרנט באמצעות שימוש בשם מתחם הזהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום-לב.
 8. המשיב משתמש בשם המתחם על-מנת לספק מידע על תרופת העותרת לציבור דוברי הרוסית. גם בכך יש להעיד על חוסר תום-ליבו של המשיב. נפסק בעבר כי יש להניח כי שימוש בסימן מסחר בעל רמת הבחנה גבוהה ומוניטין, נועד על-מנת ליצור רושם לקשר עם העותרת.
 9. הפרקטיקה של שימוש בשם מתחם הכולל רק את סימן המסחר של העותרת וזהה לו, על-מנת לספק מידע ספציפי ביחס למוצר שסימן המסחר רשום לגביו, מהווה חוסר תום לב משום שהוא מונע מבעל סימן המסחר לשקף את סימן המסחר שלו בשם מתחם מקביל. המשיב יכול היה לבחור מספר רב של שמות מתחם אחרים על-מנת לספק מידע אודות התרופה לציבור דובר הרוסית. הפאנל קבע כי הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב. כשהוא מטעה את הגולשים במכוון ויוצר חשש לבלבול עם שם העותרת וביחס לחסות העותרת על האתר. בכך פעל המשיב בחוסר תום-לב.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

להחלטה המלאה באנגלית לחץ כאן.