החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: vaporiza.co.il

פאנליסטית יחידה – ליהי פלדמן, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי Namaste Technologies Inc ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם vaporiza.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר א. פרץ ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותרת היא חברה קנדית. היא לא סיפקה מידע ביחס לעסקיה או פעילותה;
 2. המשיב מייצג את Vaporiza, סוכן מורשה בישראל, ורשם את שם המתחם ביום 12.12.2016.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם שייך לה ונגזל ממנה ללא אישור, על-ידי החברה שהחזיקה בו קודם;
 2. אותה חברה, המיוצגת על-ידי המשיב, הסכימה להעביר לה את הזכויות בשם המתחם בהתאם להסכם בין הצדדים;

עיקר טענות המשיב

 1. המחלוקת נובעת מכך שהעותרת דרשה מהחברה אותה הוא מייצג להחזיר סכום כספי בעקבות סיום ההסכם בין הצדדים;
 2. העתירה אינה תואמת את כללי יישוב הסכסוכים ובכלל זה שם המתחם אינו זהה או דומה עד כדי הטעיה לשם או כל סימן מסחר של העותרת;
 3. Vaporiza היא סוכן מורשה תחת שם זה והמשיב רשם את שם המתחם עוד בשנת 2016, קודם להסכם בין החברה לעותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. ההליך אמור להיות קצר ופשוט והוא לא נועד להחליף את ביקורתו של בית המשפט במקום שיש מחלוקות חוזיות או קשרים עסקיים סבוכים בין הצדדים. ההליך נועד במקור למנוע ולהפחית מקרים של גזל שמות מתחם ובעיקר רישום שמות מתחם המהווים שם סימן מסחרי של אחר.
 4. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה
  • שם המתחם כולל את המונח "vaporiza" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
  • העותרת לא הוכיחה בעלות בכל שם או סימן רשום שיוביל להטעיה כלשהי עם שם המתחם. מוקד המחלוקת הוא ביחס לזכות בשם מתחם ספציפי, בהתאם להסכם בין הצדדים. העותרת מבקשת לאכוף את ההעברה החוזית של הזכויות בשם המתחם, עליה המשיב חולק. לפיכך, המחלוקת בין הצדדים ביחס להסכם אינה תואמת את התנאי הראשון של מנגנון יישוב הסכסוכים.
 5. לעותרת זכויות בשם
  • העותרת טענה כי זכויותיה בשם נובעות מההסכם בין הצדדים, בעוד המשיב טען כי ההסכם אינו מחייב שכן העותרת הפרה אותו. העותרת לא ניסתה לטעון לזכויות אחרות בשם מעבר לאלה הנובעות מההסכם. לא הוצגו ראיות ביחס להעברת סכומי כסף או הפרת ההסכם. לפאנל אין את הסמכות או היכולת לבדוק את טענות הצדדים ביחס להסכם ביניהם, כפי שיכול לבחון בית משפט.
  • העותרת לא הוכיחה את זכויותיה בשם.
 6. למשיב אין זכויות בשם / רישום או החזקה בחוסר תום-לב
  • המשיב רשם את שם המתחם בשנת 2016 ובאותה שנה נרשם עסק באותו שם על-ידי המשיב ושותפו. בשנת 2017 נחתם ההסכם בין הצדדים, שביחס אליו הצדדים חלוקים.
  • המשיב הציג זכויות בשם לא רק מכוח שם המתחם, אלא גם כסוכן מורשה, קודם להסכם בין הצדדים. לפיכך, בדומה לתנאי הראשון והשני, גם התנאי השלישי אינו מתקיים, שכן המשיב הוכיח זכויות ראשוניות בשם. אין צורך לבחון את התנאי הרביעי שעניינו בתום-לב.

לפיכך, הורה הפאנל על דחיית העתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן