חזרה לעמוד הקודם

שאלות נפוצות בנושא איתור שמות מתחם (WHOIS)

כיצד אני יכול לברר מי עומד מאחורי שם מתחם מסוים?
באמצעות שירות איתור הפרטים של המרשם במערכת איתור הפרטים Whois- IL בה ניתן לראות את פרטי הרישום הקיימים באיגוד. את שם המתחם יש להקליד ללא המחרוזת www.
לדוגמה: כדי לחפש מידע אודות שם המתחם של האיגוד, יש להקליד: isoc.org.il
ביצעתי חידוש באתר האיגוד, ובמהלכו מסרתי פרטים מעודכנים, אולם פרטים אלה אינם מופיעים ב-whois

הליך חידוש שם המתחם משמש אך ורק למטרה זו, כלומר, לעדכון תאריך הפקיעה של רישום שם המתחם. הפרטים הנמסרים במהלך הליך החידוש משמשים לצורך הפקת החשבונית, ואינם מפורסמים, מכיוון שזהות המשלם עבור רישומו של שם המתחם איננו פריט מידע רלוונטי לצרכים ששירות ה-whois נועד לשרת. על מנת לעדכן את פרטי הרישום, יש להגיש בקשת עדכון פרטים (modify) בנפרד.

השלמתי את תהליך מילוי בקשת רישום של שם מתחם חדש, אולם שם המתחם עדיין לא מופיע ב-whois

כל בקשות הרישום של שמות מתחם חדשים עוברות בדיקת עמידה בדרישות כללי רישום שמות המתחם בטרם אישורן, ואינן מאושרות אוטומטית. תהליך הבדיקה יכול לקחת עד מספר ימים, אם כי בדרך כלל בקשות הרישום מאושרות בתוך יום עבודה אחד. יש לשים לכך שהליך רישום שם המתחם באמצעות האיגוד הוא הליך טכני בעיקרו. את המשמעויות המשפטיות שיכולות להיות לרישום שם מתחם מסוים לאחזקתו, על מבקש הרישום לבדוק מראש, בטרם הגשת הבקשה. עצם הגשת בקשת הרישום על ידי המבקש מהווה הצהרה מטעמו על כך שרישום שם המתחם כמבוקש אכן אינו פוגע בזכויות של צדדים שלישיים.

הבקשה שלי אושרה היום, וכל המידע מופיע ב-whois, אך זה עדיין לא עובד

המידע המופיע בשירות ה-whois מתעדכן מיד עם אישורה של הבקשה. גם מידע ביחס לבקשות שאושרו וכוללות שינויים תפעוליים של עדכון שרתי DNS, יופיע ב-whois מיד עם אישורן של הבקשות ע"י צוות המרשם, אולם יש לשים לב כי השינוי התפעולי עצמו – כלומר, עדכון הפניית שרתי ה-DNS של הסיומת .il, לא מתבצע מייד עם אישור הבקשה.שינויים תפעוליים כאלה מתבצעים 4 פעמים ביממה, בהתאם לשעות הפעילות.כלומר, אם הוגשה בקשה לעדכון הפניית שרתי ה-DNS לשם מתחם מסוים, למשל, לצורך העלאת אתר מעודכן לאוויר – הפרטים החדשים יופיעו ב-whois מיד עם אישור הבקשה על ידי המרשם, אולם האתר ייעלה לאויר בפועל רק לאחר שיתבצע אחד העידכונים היומיים הנ"ל .