חזרה לעמוד הקודם

שמות מתחם בעברית

מידע כללי

פעולת הרישום של שמות מתחם בעברית היא הרחבה של שירות רישום שמות-המתחם, והיא מאפשרת לרשום גם שמות מתחם המכילים אותיות עבריות, לדוגמא: איגוד-האינטרנט.org.il.

אפשרות זו נוספה החל מיום 26.12.2010, ונעשית בהתאם לכללי הרישום.

על מנת לרשום שם מתחם בעברית, אנא פנו לאחד מן הרשמים המוסמכים. לא ניתן לרשום שמות מתחם בעברית ישירות באתר האיגוד.

כיצד פועלים שמות המתחם בעברית?

רישום שמות מתחם בעברית מתאפשר באמצעות משפחת תקני IDN – רישום שמות מתחם בשפות לאומיות
(IDN או Internationalized Domain Names).

כאשר מוזן שם מתחם בעברית בדפדפן (או יישום אחר) התומך ב-IDN שם המתחם עובר תרגום אוטומטי לשם מתחם "מסורתי", כלומר, שם מתחם המורכב מאותיות לטיניות, ספרות ומקפים בלבד – וכך הוא מתפענח במערכת שמות המתחם הגלובאלית (DNS). כיום, מרבית הדפדפנים המודרניים כבר תומכים בתקן.

למידע בנושא IDN באתר ICANN (הגוף הבינ"ל המנהל את מערך ה-DNS ברמה הגלובלית).

משאל הציבור בישראל – בירור הסיומת המועדפת לקוד מדינה בעברית

טרם בחירת הסיומת העברית שתוגש לאישור הממשלה ול-ICANN (הגוף העולמי המנהל את מערך שמות ה-DNS והכתובות), התקיים בין התאריכים 18/12/11 ל-15/01/12 משאל לבירור הסיומת העברית המועדפת על הציבור. המשאל נערך בשיתוף YNET בשני שלבים:

  • בשלב הראשון הוזמן הציבור להעלות הצעות משלו לסיומת עברית מקבילה ל-IL ולסיומות ברמה השנייה (לדוגמא CO.IL ו-ORG.IL).
  • בשלב השני נערך משאל בו התבקש הציבור להצביע עבור סיומות המועדפות עליו מבין מספר סיומות נבחרות.

לאחר עיבוד תוצאות המשאל נבחרה הסיומת – יל והתבצעה פנייה לקבלת תמיכת הממשלה לסיומת. תמיכה זו נדרשת ע"י ICANN כתנאי להקצאת הסיומת במערכת ה-DNS הגלובלית.

ההליך להקצאת סיומות מדינה בשפות לאומיות (Fast Track)

ההליך המהיר להקצאת סיומות מדינה בשפות לאומיות שמבצע איגוד האינטרנט להגשת בקשת להקצאת סיומת מדינה לישראל בעברית נקרא Fast Track. במסגרתו, ערך האיגוד כאמור משאל לבירור סיומת המדינה המועדפת על הציבור.

הליך זה מיועד למדינות בהן מדוברות שפות לאומיות שנכתבות באותיות שאינן לטיניות. במסגרת ההליך יוקצו סיומות (ccTLD) בשפות אלה לשימוש קהילת האינטרנט המקומית. מטרת ההקצאה ליצור שמות מתחם שנכתבים כולם בשפה לאומית אחת, ללא עירוב אותיות לטיניות, כדי להקל על קהילת האינטרנט המקומית את הגישה לרשת האינטרנט.

הליך ה-Fast Track באתר ICANN

 ניירות עמדה

שמות מתחם בשפה העברית (ושפות לאומיות אחרות) – 2001