חזרה לעמוד הקודם

שמות מתחם (Domain Names או דומיינים) בעברית

כיצד פועלים שמות המתחם (דומיינים) בעברית?

רישום שמות מתחם (דומיינים) בעברית מתאפשר באמצעות משפחת תקני IDN – רישום שמות מתחם בשפות לאומיות (IDN או Internationalized Domain Names).

בקצרה – מהו IDN?

מערך שמות המתחם (DNS – Domain Name System) פותח במקורו בשנות ה-80 של המאה הקודמת על בסיס תווים לטיניים (A-Z) בלבד. לפני מספר שנים, הוחלט להרחיב ב-ICANN את מערך שמות המתחם כך שיתמוך גם בשפות נוספות, שאינן נכתבות בתווים לטיניים, כגון סינית, רוסית (קירילית), ערבית ועברית  . מודל זה נקרא IDN (Internationalized Domain Names).

כאשר מוזן שם מתחם (דומיין) בעברית בדפדפן (או יישום אחר) התומך ב-IDN, שם המתחם עובר תרגום אוטומטי לשם מתחם "מסורתי", כלומר, שם מתחם המורכב מאותיות לטיניות, ספרות ומקפים בלבד – וכך הוא מפוענח במערכת שמות המתחם הגלובלית (DNS). 

במרשם שמות המתחם הישראלי, נוספה אפשרות זו החל מסוף שנת 2010 (26.12.2010), ועד כה היא התאפשרה בהתאם לכללי הרישום שהיו נהוגים במרשם עד היום: כתובת אינטרנטית כזו, כללה שילוב של שם מתחם באותיות עבריות, עם סיומת באותיות לטיניות. לדוגמא: איגוד-האינטרנט.org.il. (לצורך הדוגמה, הצורה ה"רגילה" של שם מתחם זה במערכת ה-DNS היא: "xn—-zhcbgfhe2aacg8fb5i.org.il").

בשנים האחרונות, הוביל איגוד האינטרנט הישראלי, הליך אישור ארוך ומשמעותי מול ICANN  – הגוף הבינלאומי האחראי על הקצאת שמות וכתובות באינטרנט, אשר תוצאתו של התהליך בפועל הנה סיומת מקבילה ל-IL בעברית. משמעות הדבר היא ששם המתחם כולו ייכתב בעברית, כולל הסיומת שלו. כלומר – שאם עד כה ניתן היה לרשום שמות מתחם בעברית מתחת לסיומת IL,   בצורה שאינה נוחה לשימוש שכן היא מחייבת את המשתמש להחליף כיוון הקלדה בעת הקלדת שם המתחם, תוצאתו של התהליך שהוביל האיגוד משמעותה ייצוג לשפה העברית כשפתה של מדינת ישראל באינטרנט העולמי – סיומת מקבילה ל-IL בעברית, כך ששם המתחם כולו ייכתב בעברית, כולל הסיומת שלו.

עדכון סטטוס: ".ישראל" – סיומת מדינתית חדשה לשמות מתחם (domain names) באינטרנט

אנו שמחים לעדכן, שאיגוד האינטרנט הישראלי קיבל אישור לבקשתו להכיר בסיומת ".ישראל" כסיומת המדינתית העליונה בעברית באינטרנט. ההקצאה תאפשר להשתמש בשמות מתחם (דומיינים) בעברית, מימין לשמאל, באופן מלא. האישור, התקבל ביום 19.5.20, מ-ICANN, הגוף הבינלאומי האחראי על הקצאת שמות וכתובות באינטרנט, לבקשה שהגיש האיגוד, בתמיכת משרד התקשורת וגופים מהחברה האזרחית, להכיר בסיומת ".ישראל" כרמה העליונה המדינתית לשמות מתחם (domain names) בעברית.

זהו כאמור, שלב משמעותי של הליך אישור ארוך וחשוב שאיגוד האינטרנט הישראלי מקדם מול ICANN  בשנים האחרונות. תהליך קבלת האישור מארגון ICANN, התרחש במקביל לפעולות הערכות נוספות שביצע האיגוד לקידום הנושא, כגון גיבוש הכללים לרישום בעברית במתחם של הרמה העליונה של האינטרנט אשר גובשו על ידי ועדת מומחים  ישראלית מטעם ICANN ובהובלת האיגוד. גיבוש כללים אלה אפשר ודאות לגבי האופן שבו ירשם שם המדינה בעברית, שכן לתווים בעברית אפיונים מיוחדים הנובעים מהשפה כמו אותיות סופיות וניקוד ויש צורך להחליט כיצד להתייחס אליהם.

לצורך הערכות האיגוד להפעלת הרמה העליונה בעברית מלאה ומתן הזדמנות שווה לציבור לרשום שמות עם פתיחתה, עצר היום האיגוד את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית תחת מרחב IL., ואנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות. עם הודעת האישור, החל האיגוד בתהליך הטכנולוגי-מנהלי מול IANA גוף הביצוע של ICANN  על מנת ליישם את ההחלטה במערכות האינטרנט העולמיות.

אבני דרך הסטוריות בקידום הסיומת הישראלית בעברית ב-IDN

כאמור, במסגרת המאמצים לאשר סיומת מקבילה ל-IL בעברית (במסגרת מימוש IDN באינטרנט), הגיש איגוד האינטרנט הישראלי ל-ICANN, לפני מספר שנים בקשה לאישור הסיומת ".יל" כסיומת המדינתית של ישראל בעברית. זאת, במסגרת תהליך הנקרא IDN ccTLD Fast Track process. בתהליך זה נדרשים אישורים של מספר גורמים לסיומת המדינתית המוצעת.

הבחירה בסיומת ".יל" (שהיא המקבילה בעברית ל-IL) נעשתה לאחר שהתקיים משאל בקרב הציבור בשנת 2012 וזה תמך בחלופה זו על פני החלופות ".ישראל", ".ישר" ו-".יש". חלופה זו זכתה גם לתמיכה של משרד התקשורת הישראלי, שתמיכתו נדרשה על ידי ICANN, אולם לא התקבלה תמיכתה של האקדמיה ללשון עברית, שנדרשת לשם השלמת תהליך האישור, כגוף מוסמך העוסק בשפה העברית.

בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים ב-ICANN במטרה לסיים את  תהליך אישור הסיומת בעברית למרשם שמות המתחם הישראלי, נעשתה פניה לקבלת את עמדת האקדמיה ללשון עברית בנושא, והאקדמיה המליצה על ".ישראל". עמדת האקדמיה התקבלה ע"י ועדת ההיגוי לשירותי התשתית באיגוד האינטרנט, והתהליך להכרה בסיומת ".ישראל" כסיומת ה-IDN המדינתית, בתמיכתם המלאה של משרד התקשורת ושל האקדמיה ללשון עברית כאחד, הגיע כאמור בימים אלו לסיומו מול ICANN, בהובלת איגוד האינטרנט הישראלי.