עיצוב מרחב שמות המתחם המדינתי ".ישראל"

תהליך הקצאת מרחבי שמות מתחם מדינתיים בשפות שונות מכונה IDN – International Domain Names, והוא פותח בשנים האחרונות על ידי קהילת האינטרנט העולמית במסגרת ארגון ICANN – הגוף הבין-לאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט.
 
ביום 14.1.2021 קיבל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), את הסמכות לנהל ולהפעיל את מרחב שמות המתחם (domain names) המדינתי החדש ".ישראל". פירוש הדבר שמדינת ישראל תוכל להשתמש במרחב לאומי חדש, בשפה העברית, נוסף על מרחב שמות המתחם "IL". ברמה הלאומית –מדינת ישראל תצטרף מעתה למדינות אחרות ששפתן אינה נכתבת באותיות לטיניות, ומאפשרות שימוש בשמות מתחם בשפת המדינה באינטרנט העולמי.  
אפשרות הפעלת המרחב המדינתי ".ישראל" מעלה מספר שאלות. 
במסגרת הליך גיבוש המדיניות של האיגוד לעניין אופן הפעלת המרחב הזה, פנה הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי לבעלי העניין ואל הציבור הרחב בבקשה שיביעו את עמדותיהם ודעותיהם בשאלות אלו.  לצורך כך, ערך האיגוד תהליך שיתוף ציבור, שנערך באתר אינטרנט ייעודי', שאפשר שיתוף מידע וקיום דיון בשקיפות.
ההצעות והתובנות מקרב הציבור, ייבחנו ויעזרו בגיבוש מדיניות שתשרת בצורה הטובה ביותר את הציבור.
 
המידע שיתקבל במסגרתו ינותח ויובא אל הוועד המנהל של איגוד האינטרנט, שלו מסורה סמכות ההחלטה בנושא זה. 
 
תודה רבה לכל המשתתפים.ות בדיון הציבורי, נעדכן בהקדם!