החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מחיקת דומיין (Delete)

מתי יש להשתמש בפעולת המחיקה

בפעולת המחיקה יש להשתמש כאשר מחזיק הדומיין (שם מתחם) מעוניין למחוק את רישום הדומיין מאחזקתו באופן מיידי.
יש לשים לב שמייד עם אישור הפעולה, הדומיין חוזר לנחלת הכלל והופך לפנוי לרישום על בסיס כל הקודם זוכה.

שימו לב: פעולת המחיקה איננה שלב ביניים בבקשה אחרת כלשהי. אין להשתמש במחיקה לצורך העברת ניהול, ביצוע עדכונים, העברת זכויות אחזקה או כל פעולה אחרת.

את בקשת המחיקה ניתן להגיש רק כאשר רישום הדומיין בתוקף מלא. מחזיק הדומיין, והוא בלבד, מוסמך לאשר את ביצוע פעולת המחיקה.

דמי רישום בגין יתרת תקופת האחזקה

יש לשים לב לכך שלא מוחזרים דמי רישום כלשהם בגין תקופת הרישום שנותרה בין ביצוע המחיקה לתאריך הפקיעה המקורי של הדומיין, גם אם המחיקה נעשית סמוך לרישום.

זהירות, זהירות ושוב … זהירות!

השתמשו בפעולת המחיקה רק כמוצא אחרון ורק כאשר אתם יודעים מעבר לכל ספק שזו אכן הפעולה הדרושה לכם. במקרה של טעות, לא יהיה ניתן להחזיר את הגלגל לאחור.

להגשת בקשת Delete (מחיקה) עבור דומיין שמנוהל ישירות באיגוד