חזרה לעמוד הקודם

מחיקת שם מתחם (Delete)

מתי יש להשתמש בפעולת המחיקה

בפעולת המחיקה יש להשתמש רק כאשר מחזיק שם המתחם מעוניין למחוק את רישום שם המתחם לאחזקתו באופן מיידי. יש לשים לב שמייד עם אישור הפעולה שם המתחם חוזר לנחלת הכלל והופך לפנוי לרישום על בסיס כל הקודם זוכה.

שימו לב: פעולת המחיקה איננה שלב ביניים בבקשה אחרת כלשהי. אין להשתמש במחיקה לצורך העברת ניהול, ביצוע עדכונים, העברת זכויות אחזקה או כל פעולה אחרת.

את בקשת המחיקה ניתן להגיש רק כאשר רישום שם המתחם בתוקף מלא. מחזיק שם המתחם, והוא בלבד, מוסמך לאשר את ביצוע פעולת המחיקה.

דמי רישום בגין יתרת תקופת האחזקה

יש לשים לב לכך שלא מוחזרים דמי רישום כלשהם בגין תקופת הרישום שנותרה בין ביצוע המחיקה לתאריך הפקיעה המקורי של שם המתחם, גם אם המחיקה נעשית סמוך לרישום.

זהירות, זהירות ושוב … זהירות!

השתמשו בפעולת המחיקה רק כמוצא אחרון ורק כאשר אתם יודעים למעלה מכל ספק שזו אכן הפעולה הדרושה לכם. זכרו כי במקרה של טעות, לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור.

להגשת בקשת מחיקה באמצעות האיגוד