חזרה לעמוד הקודם

העברת זכויות (Re-assign)

כיצד נקראת פעולת הרישום בה מועברות זכויות האחזקה?

פעולת הרישום נקראת "הקצאה מחדש" ובאנגלית Reassign. משתמשים ותיקים אולי זוכרים שבעבר פעולה זו נקראה Transfer. מאז המעבר למודל הרישום באמצעות הרשמים, וכדי להתאים למקובלות בתחום, משמש המונח Transfer לפעולת העברת ניהול שם המתחם לרשם מוסמך. אין להתבלבל בין שתי פעולות רישום שונות אלה.

מה נדרש על מנת לבצע הקצאה מחדש

מחזיק שם מתחם רשאי להעביר את זכויות האחזקה בשם מתחם למחזיק אחר. את פעולת ההעברה ניתן לבצע רק כאשר רישום שם המתחם בתוקף מלא – ובמידה שאין הדבר כך, יש לחדש קודם את תוקף הרישום. מחזיק שם המתחם נדרש לאשר בכתב את הסכמתו להעברת הזכויות. לקבלת המסמכים להגשת הבקשה יש לפנות לרשם דרכו שם המתחם מנוהל, אולם, הוא חייב לכלול את פרטי המחזיק המעביר, את פרטי המחזיק המקבל ואת מספר בקשת ההעברה שהתקבלה ממערכת רישום השמות.

חשוב לדעת שלא מועבר מידע כלשהו מן הרשומה של המחזיק הקיים לרשומה החדשה שנוצרת עם פרטי מקבל ההעברה. הדבר נכון גם לגבי שרתי שמות המתחם (DNS) הרשומים לשם. אם מעוניינים להמשיך ולהפעיל את שם המתחם ברציפות ובאותו אופן כמו לפני ביצוע ההעברה, חובה לכלול במפורש את פרטי שרתי ה-DNS בטופס הבקשה.

מהי התוצאה של ביצוע פעולת הקצאה מחדש?

פעולת הקצאה מחדש שקולה למעשה לרישום שם מתחם חדש על שם מקבל ההעברה. משמעות הדבר היא ששם מתחם שהוקצה מחדש יירשם לתקופת אחזקה שנמנית מיום ביצוע ההקצאה מחדש. מרגע ביצוע ההקצאה מחדש לא יוצג מידע כלשהו הקשור למחזיק שם המתחם הקודם.

תשלום בגין יתרת תקופת האחזקה שלפני ההקצאה מחדש

לא מוחזר תשלום בגין יתרת תקופת האחזקה שבין תאריך ביצוע ההעברה לתאריך הפקיעה של שם המתחם לפני ההעברה.

להגשת בקשת Reassign (העברת זכויות) עבור שם מתחם שמנוהל ישירות באיגוד

טופס אישור העברת זכויות בדומיין