חזרה לעמוד הקודם

קוד אישור העברה (Transfer Authorization Code)

קוד אישור העברה (Transfer Authorization Code) מוסיף שכבת הגנה לשמירה על דומיין (שם מתחם) בפעולה של העברת ניהול שם מתחם בין רשמים (Transfer) ומאפשר רק למחזיק שם המתחם ליזום פעולת העברה.

להגשת בקשה לקבלת קוד העברה עבור דומיין שמנוהל ישירות באיגוד.

ככלל התהליך מתנהל באופן הבא:

  1. הרשם המנהל את הדומיין יוצר את הקוד על סמך בקשה של המחזיק בדומיין, ומעביר אליו את הקוד לאחר זיהויו (כפי שנדרש בהסכם הסמכת הרשם).
  2. עם קבלת הקוד, המחזיק פונה לרשם ה"זוכה" ומוסר לו את קוד אישור העברה שהופק לו ע"י הרשם המנהל.
  3. הרשם "הזוכה" מגיש בקשת העברה למרשם בליווי קוד ההעברה, לאחר זיהוי המבקש כמחזיק שם המתחם כנדרש בהסכם ההסמכה.
  4. מערכת המרשם מאמתת כי הקוד שעודכן על ידי הרשם המנהל זהה לקוד שהועבר על ידי הרשם "הזוכה" ומתירה את הגשת בקשת העברה למרשם.
  5. לאחר שבקשת העברת הניהול בין רשמים מוגשת במערכת המרשם, הדומיין יעבור בתום חמשת הימים לניהול הרשם "הזוכה".

אופן קבלת הקוד:

הרשם המנהל יכול למסור את קוד אישור ההעברה למחזיק באמצעות ממשק הניהול של הדומיין, או באמצעות דואר-אלקטרוני באופן שקבוע בהסכם ההסמכה (מטעמי אבטחת מידע, קוד אישור ההעברה מועבר במנגנון הכולל הודעת דוא"ל עם מנגנון אימות זהות של המחזיק)

תוקף הקוד:

 הקוד הינו חד פעמי ותקף לחמישה ימים, לכן במידה ולא נעשה שימוש בקוד תוך חמישה ימים מקבלתו יצטרך המחזיק להפיק קוד חדש.

תוקף קוד אישור ההעברה יבוטל במקרים הבאים:

  • בהגשת בקשת הקצאה מחדש על שם מחזיק אחר (העברת זכויות).
  • כאשר הדומיין נמחק.
  • כאשר התקבלה במרשם בקשה לעדכון קוד חדש.

להגשת בקשה לקבלת קוד העברה (Transfer authorization code)  עבור דומיין שמנוהל ישירות באיגוד.