החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כללי רישום ישנים

כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (.il)

סיכום תיקונים

עדכון אחרון: נוסח 1.9 – פברואר 2022

הכללים תוקנו על מנת להתאימם לשינויים בתהליכי אישור בקשות רישום שמות מתחם חדשים.
הסעיפים שתוקנו – 4.6, 6.2, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 17.3 ב', 21.1, 21.2, 23.2, הוספת סעיף ט' – פרטיות.
 

עדכון אחרון: נוסח 1.8 – מאי 2020

הכללים תוקנו בעקבות השעיית רישום שמות מתחם בעברית.

נוסח 1.7 – ינואר 2020

הכללים תוקנו בעקבות הארכת תקופת הרישום לעד חמש שנים (1-5).

 נוסח 1.6 – דצמבר 2017

4.3 א' – בהתאם לעדכון סוגי הרשיונות במשרד התקשורת

4.5 , 4.6 – נוספה התייחסות לחידוש שם מתחם תחת רמת מתחם מסויימת מבין המפורטות בסעיף 4.3.

נוסח 1.5 – יולי 2016

הכללים תוקנו בעקבות הפסקת הרישום והניהול הישיר של שמות מתחם ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.

נוסח 1.4 – אוגוסט 2010

הכללים תוקנו על מנת להתאימם לרישום שמות מתחם בעברית.

נוסח 1.3 – דצמבר 2006

הכללים תוקנו על מנת להתאימם למעבר למערכת הרשם-מרשם.

נוסח 1.2 – יוני 2006

לשם הבהרה, וכהכנה לקראת המעבר למערכת הרשם-מרשם, שונה שמה של פעולת ה-"Transfer"
ל-"Reassign". הסעיפים שתוקנו: 6, 9.2 ו-19.3.

נוסח 1.1 – ספטמבר 2000

  1. ס' 4.1 – תוקן לתמיכה בתשלום באמצעות כרטיסי אשראי.
  2. ס' 5.1(ב) – תיקון להבהרת תאריכי החידוש – שנתיים שלמות מיום הקצאת שם המתחם.

נוסח 1.0 – דצמבר 1998

שכתוב כללי הרישום – כללי הרישום נכתבו מחדש, תוצאה של 18 חודשי עבודה.

כללים ישנים (דצמבר 1998) – אנגלית בלבד