החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עדכון: שינוי מחיר יחידת רישום שם מתחם לשנה

על רקע שינויים בהוצאות התפעוליות של ניהול מרחב IL. החליט הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) לעדכן את מחיר יחידת רישום שם מתחם (Domain Name) במרחב IL. החל מה-1/1/2019 יעמוד המחיר על 44 שקלים לשנה.  ב-12 השנים האחרונות, מאז הכנסת מערך הרשמים מטעם האיגוד לפעולה והפסקת פעילות הרישום הישירה, הוזל המחיר  מספר פעמים והוא נקבע בפעם האחרונה בשנת 2013 על 34 שקלים.

רקע להחלטה

ההחלטה התקבלה לאחר דיון מעמיק שבו נלקחו בחשבון הנתונים התקציביים הקיימים אל מול העלויות הצפויות של תפעול תשתית וניהול מרשם שמות המתחם. בסיומו  של הדיון הגיע הוועד המנהל למסקנה כי מתבקש עדכון מחיר, על מנת לוודא שעקרון המפתח, של תפעול מרחב IL. כמרחב בטוח, יציב וחסון יוכל להישמר.  עדכון זה גם יבטיח כי השינויים התשתיתיים הנדרשים על מנת לשמור את מערכת המרשם הישראלי בקידמת הטכנולוגיה ובסטנדרטים הנהוגים בעולם, יוכלו להתבצע.

בשנים האחרונות ביצע האיגוד פעילות טכנולוגית תשתיתית נרחבת שמטרתה להבטיח את חוסנו ויציבותו של מרחב IL. ולהערך לשינויים הטכנולוגיים שצפויים בשנים הבאות. תוצאותיה של התנהלות זו באו לידי ביטוי בעמידה במתקפות סייבר חיצוניות, שאפשרה המשך פעילות תקין של מרשם שמות המתחם ומחלף האינטרנט הישראלי (IIX). כך למשל היה בתקופת מבצע צוק איתן, כאשר במשך תקופה ארוכה היה מרחב IL. נתון תחת מתקפות סייבר מתוחכמות. גם לאחר מכן נשמרה יציבות המרחב ופעילות המרשם הרציפה, חרף מתקפות מזדמנות על ידי גורמים שונים במועדים אקראיים.

בנוסף, השלמנו במהלך 2018 את הקמתה של מערכת גיבוי, המאפשרת למערכות האיגוד הקריטיות להמשיך ולתפקד בזמן אמת, הן במקרה של אסון והן במקרה ונדרשת התאוששות מהירה בשעת חירום. פעילות זו היא גם חלק מהכרזתו של האיגוד כ"מערכת ממוחשבת חיונית" על פי הגדרות חוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

כמו כן, בשנה שעברה שידרג האיגוד את התשתית הטכנולוגית של מחלף האינטרנט הישראלי (IIX) – שדרוג שהגדיל את רוחב הפס של שירותי IIX מ-10Gbit/sec ל-100Gbit/sec. שידרוג זה הביא לעליה דרמטית בתעבורת האינטרנט דרך המחלף, אשר זינקה משיא יומי של כ- 25Gbit/sec לכ-70Gbit/sec.

שינויים ושדרוגים אלה גרמו לייקור של עלויות הפעלת תשתית המרשם. בה בעת, חלה ירידה בהכנסות האיגוד מרישום שמות מתחם, בעיקר בשל הפסקת פעילות רישום שמות המתחם העצמאית והעברתה לרשמים חיצוניים, וזאת כחלק ממהלך שמטרתו היתה להגביר את התחרות בשוק רישום שמות המתחם הישראלי, ושיפור השרות למשתמש הקצה.

במקביל, נמשכה גם פעילותו הציבורית של האיגוד, שמתפוקותיה נהנים כלל משתמשי האינטרנט בישראל בעת שהאיגוד מייצג אותם על בסיס יומי בכנסת ומול מקבלי החלטות אחרים, כדי להבטיח שהאינטרנט במרחב הישראלי ימשיך להיות חופשי, פתוח, נייטרלי ובטוח. האיגוד המשיך בפעילות יזומה של מאבק בהצעות חוק מצנזרות ויוזמות רגולטוריות המאיימות על חופש הרשת, כתיבת מסמכי מדיניות ומחקר והמלצות לפעולה לאומית, בנושאים שונים כגון הבטחת פרטיות ילדים ברשת, מעבר לפרוטוקול IPv6, צמצום הפער הדיגיטלי בחברה הערבית והתמודדות משפטית ורגולטורית עם סוגיית הזכרונות והנכסים הדיגיטליים שכולנו נשאיר אחרינו. כמו כן ממשיך האיגוד בהפעלת Netica (לשעבר המרכז לאינטרנט בטוח) שמפעיל מערך הדרכה והסברה, וכן מוקד תמיכה מאויש למתן סיוע לנפגעי ביריונות ברשת לכלל הגילאים על בסיס 24/7.

מועד ביצוע העדכון והשקפתו לציבור

בהתאם למדיניות השקיפות שהאיגוד חרט על דגלו, הוחלט שהמידע הנוגע למחיר יחידת הרישום יהיה גלוי לציבור. המחיר המעודכן של יחידת רישום שם מתחם הופץ לידיעת הרשמים  והתמחור המעודכן ייכנס לתוקפו החל מיום 1.1.2019.