החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עדכון: שינוי מחיר יחידת רישום שם מתחם לשנה

החל מ-5/4/2023, בהתאם להחלטת הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) יעודכן מחיר יחידת רישום שם מתחם (Domain Name) במרחבי IL. ו-.ישראל, ויעמוד על 47 שקלים לשנה – עלייה של 3 ש"ח ביחס למחיר הקודם שנקבע בפעם האחרונה בשנת 2018 ועומד על 44 שקלים. החלטת הוועד המנהל של האיגוד נקבעה על בסיס נתוני שינוי מדד המחירים לצרכן מחודש דצמבר 2018 ועד למועד הדיון (אשר נערך בדצמבר 2022).

רקע להחלטה

ההחלטה לעדכן את מחיר יחידת הרישום התקבלה לאחר דיון שבחן את נתוני התקציב אל מול העלויות הצפויות של תפעול תשתית וניהול מרשם שמות המתחם. בסיומו של הדיון הגיע הוועד המנהל למסקנה כי מתבקש עדכון מחיר, על מנת לוודא שהעקרון המוביל של תפעול מרחבי IL. ו-.ישראל, בצורה מיטבית – באופן בטוח, יציב וחסון יוכל להישמר. עדכון זה גם יבטיח כי השינויים התשתיתיים הנדרשים על מנת להמשיך ולשמור את מערכת המרשם הישראלי בקידמת הטכנולוגיה ובסטנדרטים הנהוגים בעולם, יוכלו להתבצע.

בהקשר זה, חשוב לציין כי במהלך שנת 2022 פותחו שירותי התשתית באיגוד במספר תחומים: שודרגה המערכת לניהול רישום, חידוש ועדכון שמות מתחם בין האיגוד והרשמים הפועלים מטעמו כך שתפעל באופן מיידי ואוטומטי; בנוסף – הוטמעו במערכת תהליכי אימות פרטי רישום חדשים על מנת לייעל תהליכים ולטייב את איכות ומהימנות המידע הנמסר על ידי הרשמים ולקוחות הקצה. כמו כן, בוצעו התאמות טכנולוגיות עבור השקת המרחב חדש בעברית – בסיומת ".ישראל", והתבצעו שיפורים בתהליך הפצת ה-DNS – באמצעות גיבוש ארכיטקטורה חדשה ומימושה בפועל על שרתי ה-DNS האוטוריטטיביים של מרחבי IL. ו.ישראל.

שדרוגים אלו, מאפשרים לתשתיות ה-DNS של האיגוד להמשיך להתפתח ולהיות בחזית הטכנולוגיה בתחום.

במקביל, נמשכת בנפח הולך וגדל פעילותו הציבורית של האיגוד, בהיבטיה השונים, וביניהם – הגנת זכויות האזרח ברשת, מחקר ויצירת מידע ונתונים על האינטרנט בישראל לצד גיבוש המלצות מדיניות בנושאי אינטרנט שונים.

מועד ביצוע העדכון והשקפתו לציבור

בהתאם למדיניות האיגוד, המחיר העדכני מפורסם בשקיפות לציבור, ויעמוד כאמור על 47 ש"ח. התמחור המעודכן הופץ לידיעת הרשמים המוסמכים, וייכנס לתוקפו החל מיום 5/4/2023.