צוללים לתוך עולם ה-JavaScript!

  • 06/08/2015

  • דמי השתתפות: ללא תשלוםהכניסה חופשית לחברי האיגוד

צוללים לתוך עולם ה-JavaScript!

אוהד יקח אותנו לתוך עולם ה-JavaScript ויציג לנו את הדרכים השונות בהם נוכל לייצג אובייקטים, מהו מנגנון ה-Prototype, ומה היא "ירושה בין מופעים".

  • Object vs. primitive
  • Five different Object creation techniques
  • The prototypical approach
  • The prototype chain
  • Static, Overwrite and Override
  • Comparison to object-oriented programming languages such as Java and C#
  • Best practices

תגיות