כנס במלאת 20 שנים לחקיקת חוק חופש המידע

  • המכללה למנהל אלי ויזל 2, ראשון לציון

  • 17/05/2018 8:30 - 15:00

  • דמי השתתפות: הכניסה חופשית לחברי האיגוד

כנס במלאת 20 שנים לחקיקת חוק חופש המידע

במאי 1998 אישרה הכנסת את חוק חופש המידע שביסס לראשונה את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשות. בעשרים השנים שחלפו מאז, השתנתה ללא הכר סביבת המידע בה פועל החוק.

התפשטות האינטרנט הפכה מן היסוד את האופן בו מאתרים, שומרים ומשתמשים במידע. תהליכי הפרטה שינו את דמותם של השחקנים הראשיים האוחזים במידע, הציבורי והפרטי. הציבור, ארגוני החברה האזרחית והתקשורת למדו לעשות שימוש במידע ציבורי לצרכיהם. פניה של התקשורת עצמה השתנו, בכיוונים נוגדים של ביזוריות וריכוזיות בו-זמנית. ממשלות אימצו את שפת השקיפות ומקדמות יוזמות של ממשל פתוח ושיתוף ציבור, גם אם יש החולקים על מידת מחויבותם לנושא. ולצד כל אלו, נותרו קשיים בירוקרטיים מסדרי העולם הישן.

לרגל שנת העשרים, נקיים כנס אקדמי רב-תחומי בנושאים אלה בו נבקש לעיין בהתפתחויות שהביאו עימן מהפיכות השקיפות והמידע. הכנס מתקיים בשיתוף משרד המשפטים, המכללה למנהל, התנועה לחופש המידע והמכון הישראלי לדמוקרטיה.

תכנית הכנס:

  • הרצאת אורח מרכזית של Prof. Lawrence Lessig מהרווארד
  • פאנל: עניין ציבורי או יצר רכילותי: שקיפות, תקשורת ופוליטיקה
  • פאנל: חקיקה פאסיבית מול מציאות אקטיבית: האם החוק עדיין משרת את מטרתו
  • הצגת מחקרים

הכנס ללא תשלום אך יש להירשם מראש.

תגיות