חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק הפייסבוק (הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה)

שם החוק המלא:

הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016

סטטוס ההצעה:

דיון בוועדה לקראת קריאה שניה ושלישית

נדון ב:

ועדה משותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע של הכנסת

מטרת הצעת החוק הממשלתית לטפל, לכאורה, בבעיית הטרור ברשת. אלא שבפועל, הצעת החוק מנוסחת באופן רחב ולא מידתי ומבקשת לאפשר למדינה להסיר מהרשת כל תוכן הנחשד כעברייני (כל עבירה, ללא הגבלה) בהליך שיפוטי מהיר ומקוצר, עם ראיות חלקיות וללא מתן אפשרות לצד השני להתגונן.

הצעת החוק אוחדה בתחילת הדיונים עם הצעת חוק פרטית של ח"כ רויטל סויד (הצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו-2016). אשר ביקשה לחייב את פייסבוק לנטר את כלל הפעילות של משתמשיה (כאילו אין די בטענות שהיא כבר עושה זאת, רצו שהיא גם תחוייב בחוק לעשות זאת) ולהסיר מהרשת את מה שלדעתה נחשב כהסתה. ולא – תיקנס פייסבוק. מודל זה, הנותן בידי גוף מסחרי, החשוף לקנסות, את סמכות ההחלטה אילו ביטויים לצנזר כדי לא להקנס הוא המתמרץ האפקטיבי ביותר לצנזורה בשל הנטיה הטבעית של חברה עסקית למזער את הסיכון העסקי. בנוסח המאוחד ירדה חובה זאת.

הצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו-2016

הצעות אלה הינן אך ורק עצימת עיניים לציבור בישראל. התוכן העברייני (ואולי גם הטרורטיסטי) ימשיך להיות זמין לכל העולם. תנאי השימוש של פייסבוק מאפשרים למדינה כבר עכשיו לפעול להסרת תוכן טרוריסטי (והמדינה אף עושה זאת בפועל). הצעת החוק מיותרת ומהווה צנזורה ופגיעה אנושה בחופש הביטוי. ההצעה תגרום אך ורק לעצימת עיניים ולהקטנת התמריץ של גופי אכיפת החוק לפעול לאיתור ותפיסת העבריינים, שזו צריכה להיות פעילותם המרכזית.

עמדת האיגוד בנושא חוק הפייסבוק

לאור תזכיר החוק הממשלתי 'הסרת תוכן המהווה עבירה' והצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת (של ח"כ רויטל סויד ואח') קיים איגוד האינטרנט בספטמבר 2016 שולחן עגול בנושא הסתה ברשת בהשתתפות מומחים מדיסיפלינות שונות. בעקבות הדיון, ניסח האיגוד נייר עמדה בנושא הסתה ברשת שנדון בוועדת המדע של הכנסת. המסמך מציג את הסוגיות העולות כתוצאה מהצורך להתמודד עם ההסתה באינטרנט אל מול החובה לשמור על חופש האינטרנט ועל שיח חופשי.

עמדת האיגוד בנושא הסתה ברשת