חזרה לעמוד הקודם

שאלון בנושא הגנת הפרטיות והמידע האישי

להלן שאלון קצר ביחס לעמדתך בנושא הגנת הפרטיות והמידע האישי. נודה לך אם תקדיש מספר דקות למילוי שאלון זה.

איגוד האינטרנט מייחס לפרטיות ולהגנת המידע האישי משמעות רבה ומעוניין להפיץ שאלון זה.

השאלון הינו חלק מתהליך מיפוי נרחב שרמו"ט (הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע) מבצעת ביחס לתחומים השונים שבהם קיימים מאגרי מידע אישי.

שאלון זה הינו אנונימי, מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומיועד לכל המגדרים.

נודה לך על מענה עד ליום 15.9.2016.

למילוי השאלון