חזרה לעמוד הקודם

מידע למקבלי דואר זבל

האם כל מסר שקיבלתי ללא הסכמתי יחשב כדואר זבל לצורך 'חוק הספאם'?


לא!
על מנת שמסר אלקטרוני שהתקבל יחשב עפ"י הגדרות החוק כדואר זבל ("דבר פרסומת" בלשון החוק) עליו לעמוד במספר תנאים:
 1. המסר מופץ "באופן מסחרי".
 2. מטרתו של המסר היא "לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה".
  לרוב, הודעות שיווקיות המקדמות רכישת מוצר או שירות , כגון מידע פרסומי, ייחשבו כדבר פרסומת לצורך החוק. העובדה כי המסר כולל גם הטבה כזו או אחרת, גם אם היא אינה כרוכה בתשלום, אינה שוללת את תחולת החוק משום שלרוב תכלית ההטבה נועדה להביא בעתיד להתקשרות עסקית הכרוכה בתשלום.בחודש אוגוסט 2016 תוקן חוק הספאם והורחב כך שיחול גם על בקשות תרומה ועל תעמולה (הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות). עם זאת, החוק קובע כי מסרים פוליטיים, לרבות תעמולת בחירות אינו מפרים את הוראות החוק וכך גם בקשות תרומה לצורך התמודדות בבחירות לכנסת (לרבות הבחירות המקדימות) או בבחירות לרשויות המקומיות.משלוח ידיעונים מקצועיים, שכל מטרתם להעביר מידע מקצועי ואינם כוללים פרסום של שירותים, מוצרים או כנסים בתשלום, לא ייחשבו לרוב כ'דבר פרסומת', שכן אינם מעודדים רכישה של מוצר או שירות או הוצאת כספים בדרך אחרת. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת מגמה מרחיבה בפסיקה, לפיה גם שיגור מסרים שנועדו לחזק את הקשר עם הלקוח מעודדים בעקיפין רכישה עתידית של מוצרים או שירותים ועשויים להיחשב כ"דבר פרסומת". ביחס למסרים מסוג זה, יש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.
  הודעה שנשלחה אליך, המאשרת כי בקשתך להסרה מרשימת תפוצה התקבלה, גם לא תחשב כדואר זבל.
 3. המסר נשלח באחד מהאמצעים הבאים: פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי (המשמשת להעברת מסרים קוליים מוקלטים), הודעה אלקטרונית (כגון: דוא"ל) או הודעת מסר קצר (כגון: SMS או MMS). חוק הספאם אינו חל על שיחות טלפון עם גורם אנושי ועל דברי דואר או עלונים פרסומיים הנשלחים לתיבת הדואר הפיזית שלך.
 4. המסר נשלח מבלי שנתת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב לקבלתו (דרישת הכתב יכולה להתמלא גם אם האישור ניתן בהודעה אלקטרונית , אישור הסכם אינטרנטי או בשיחה מוקלטת).
  למרות דרישת החוק לקבלת הסכמה מפורשת ומראש למשלוח הודעות פרסומיות (Opt in), החוק קובע חריג המתיר לשלוח מסרי תעמולה או בקשות תרומה גם ללא הסכמה מוקדמת ובלבד שאלו יישלחו בדוא"ל בלבד, על-ידי עמותות או חברות לתועלת הציבור בלבד, ועד שהמען הודיע על רצונו להפסיק לקבל מסרים כאלה (Opt out).בנוסף, החוק מתיר למפרסמים לשלוח פנייה חד פעמית לבתי עסק בלבד (לא לאנשים פרטיים), באחת מדרכי המשלוח עליהן חל החוק, ובה הצעה להסכים ולקבל מסרים שיווקיים. פנייה זו לא תהייה פרסומת כשלעצמה. כמו כן, מפרסם רשאי לשלוח פנייה חד פעמית לכל נמען (ולא רק לבתי עסק) בהצעה להסכים לקבל דברי פרסומת שהן בקשות תרומה או תעמולה. גם במקרה זה, פנייה זו לא תהיה תעמולה או בקשת תרומה כשלעצמה.

עשה ואל תעשה עם דואר זבל

 • אנו בדעה כי מוטב לא לקנות ממפרסמים המפרים את הוראות החוק ואינם מכבדים את זכויותיך.
 • בעת רישום לאתר או לשירות כלשהו ממנו אינך רוצה לקבל פרסומות, בדוק תחילה האם יש אפשרות לסמן בעת הרישום כי אינך מעוניין לקבל מסרים פרסומיים. בדוק גם אם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני, מס' הפקס או מס' הטלפון שלך הכרחית במהלך ההרשמה. אם המסירה אינה הכרחית, העדף שלא למסור פרטים אלה. אם אתה חייב למסור את כתובת הדוא"ל שלך, באפשרותך למסור את פרטיו של חשבון דוא"ל שאינו החשבון העיקרי שלך ושישמש בעיקר לצורך קבלת מסרים מגופים מסחריים להם מסרת את פרטייך.
 • השתדל שלא לפרסם את כתובת הדוא"ל שלך בעמודי אינטרנט, פורומים, צ'אטים, קבוצות פייסבוק וכו'. אם אתה רוצה לציין את כתובת הדוא"ל, החלף את ה-@ במילה AT (כתבו name AT email_provider.com במקום name@email_provider.com). המשמעות היא אותה משמעות, אולם רובוטים ממוחשבים אינם יכולים לרוב לאתר כתובות המוקלדות בדרך זו בכדי לצרף אותן לרשימות תפוצה של מסרים פרסומיים.
 • השתמש בפתרונות סינון הקיימים בתוכנת הדואר האלקטרוני שלך או בתוכנה נפרדת.
 • השתמש בכלים שמעניק לך חוק הספאם על מנת לפעול נגד שולחי הדואר זבל והמפרסמים.
 • הימנע מהפצת דואר זבל בעצמך.
  עצור לפני שאתה ממשיך להעביר מכתב שרשרת ל-5 אנשים "כדי שחייך יהיו מאושרים יותר". בדוק בעצמך אם המידע ה"חשוב מאוד" וכמובן גם "בהול" שקיבלת במייל הוא אכן נכון. לעיתים מדובר בהודעות ישנות מאוד שכבר אינן רלבנטיות.

קיבלתי דואר זבל בניגוד לרצוני, מה אני יכול לעשות?

 • איך אני מזהה את המפרסם נגדו אני יכול לפעול?
  חוק הספאם מגדיר "מפרסם" כ-
  • מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישת השירות או המוצר המשווק; או –
  • מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו ובכלל זה לקדם קבלת תרומות או הפצת תעמולה;
   או –
  • מי שמשווק את דבר הפרסומת בעבור אחר;

  כנגד כל אלה, ביחד או לחוד, ניתן לפעול בדרכים הבאות:

 • אם המפרסם פועל בהתאם לחוק ומציין בגוף ההודעה את הכתובת למשלוח הודעת סירוב – שלח לו הודעה כי הינך מבקש להפסיק ולקבל ממנו דברי פרסומת.
 • לא הפסיק המפרסם לשלוח לך דברי פרסומת או – לא ציין המפרסם בדבר הפרסומת, כנדרש בחוק, את הכתובת למשלוח הודעת סירוב – באפשרותך לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
  • הגשת תלונה
   מפרסם שיעבור על הוראות החוק יהיה חשוף להרשעה פלילית ולקנס כספי. לצערנו, האכיפה הפלילית בנושא זה טרם קרמה עור וגידים ולא ידוע לנו על כתבי אישום שהוגשו על הפרת חוק הספאם.
   • משלוח מכתב תלונה ואזהרה למפרסם
    פורמט לכתיבת מכתב תלונה למפרסם
    שים לב, אנו ממליצים לשלוח מכתב התראה למפרסמים בדואר רגיל הממוען לכתובתו הפיזית של המפרסם ולא בדואר אלקטרוני. במקרים רבים, מפיצי דואר זבל אלקטרוני מסתייעים בתגובות לדואר זבל ששלחו. כך הם יודעים שכתובת הדוא"ל אליה ניסו לשלוח את הדואר היא כתובת דוא"ל קיימת ופעילה.
  • הגשת תביעה אזרחית
   עפ"י החוק, באפשרותך להגיש תביעה אזרחית כנגד המפרסם, בדרישה לפיצוי עבור ההודעות הפרסומיות שנשלחו אליך בניגוד לחוק. הגשת תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות היא לרוב הדרך הפשוטה יותר לעשות כך, משום שהיא אינה מחייבת ייצוג על-ידי עו"ד. בתביעה מעין זו רשאי השופט לפסוק לזכותך פיצוי בגובה של עד 1,000 ₪ בגין כל הודעה שקיבלת בניגוד לחוק ממפרסם. שים לב, החוק מאפשר לך לתבוע את הפיצוי גם ללא צורך בהוכחה כי נגרם לך נזק כלשהו בגין קבלת ההודעה בניגוד לחוק. כל שעליך יהיה להוכיח הוא כי:
   א. נשלחה אליך הודעה (יש כמובן לצרף את ההודעות שנשלחו לתביעה).
   ב. ההודעה נשלחה ע"י המפרסם.
   ג. ההודעה נשלחה בניגוד לחוק.
   העובדה כי המפרסם השתמש בשירותיו של צד שלישי לצורך משלוח ההודעות, לרוב לא תפטור אותו מאחריות חוקית למעשיו. מטרת הפיצוי הקבוע בחוק היא להרתיע את מפרי החוק ולעודד את נמעני דואר הזבל לתבוע את מפרי החוק בגין קבלת דואר זבל בניגוד לרצונם. גובה הפיצוי שיקבע (אם יקבע) בתוך טווח זה תלוי בהחלטת השופט ובשיקול דעתו, אך הפיצוי בגובה 1,000 ₪ לכל הודעה הוא נקודת המוצא. כתב תביעה לדוגמהרוצה לדעת עוד על הגשת תביעה לבית המשפט? לחץ כאן
  • הגשת תובענה ייצוגית
   לפי החוק, באפשרותך להגיש תובענה ייצוגית כנגד המפרסם בגין הפרת הוראות חוק הספאם. תובענה ייצוגית היא תובענה המוגשת על-ידי תובע בשם קבוצת אנשים, אשר לא ייפו את כוחו לכך. כלי משפטי זה נועד בעיקר למצבים שבהם תאגיד גדול או רשות פוגעים בציבור גדול באופן שלכל פרט נגרם נזק קטן, אשר אינו מצדיק הגשת תביעה על-ידו, אולם סך כל הנזק המצטבר לציבור הנפגעים הוא רב. התובענה הייצוגית מאפשרת לאחד את האינטרס של כלל הנפגעים ויוצרת תמריץ להגשת התובענה. מכשיר התובענה הייצוגית משרת לא רק את האינטרס הפרטי של הנפגעים, אלא גם את האינטרס הציבורי, בכך שהוא מרתיע מזיקים פוטנציאליים מפני הפרת הוראות החוק, גם כאשר מדובר בהפרות חוק קטנות. יש לשים לב, כי לצורך הגשת תביעה ייצוגית, תהייה חייב להוכיח כי נגרם לך נזק בגין קבלת דואר הזבל ואת גובה הנזק שנגרם (זאת בניגוד לתביעה אזרחית על אותו עניין המאפשרת לתבוע פיצויים אף ללא הוכחת נזק).
  • סינון
   באפשרותך להשתמש בפתרונות סינון הקיימים בתוכנת הדואר האלקטרוני שלך או כתוכנה נפרדת. מידע והורדה על תוכנות סינון שונות תוכל לקבל בקישורים הבאים.
   http://spam.abuse.net/userhelp/#filter (אנגלית)
   http://email.about.com/od/windowsspamfightingtools/tp/free_spam.htm (אנגלית)
   http://www.download.com/windows/spam-filters/3150-2382_4-0.html (אנגלית)

הסכמתי לקבל מסר פרסומי ממפרסם כלשהו, אבל אינני מעוניין להמשיך ולקבל אותו. מה אני עושה?


תוכל בכל עת לחזור בך מהסכמה שנתת לקבלת דבר פרסומת מהמפרסם. החזרה תיעשה באמצעות משלוח הודעת סירוב למפרסם – בכתב או בדרך בה נשלח דבר הפרסומת (כלומר ב-SMS חוזר אם דבר הפרסומת נשלח ב-SMS, או בדוא"ל חוזר אם דבר הפרסומת נשלח בדוא"ל), לפי בחירתך.
המפרסם מחויב לידע אותך בכל משלוח של דבר פרסומת מטעמו כי באפשרותך לחזור בך מאישורך לקבל את דבר הפרסומת ועל הדרכים והכתובות למשלוח קל ופשוט של הודעת סירוב כזאת. למעט עלות משלוח הודעת הסירוב, הודעה כזו לא תהיה כרוכה בתשלום. המשך משלוח הודעות פרסומיות לאחר שנמען הודיע למפרסם כי ברצונו כי יפסיק לשגר אליו מסרים כאלה תהווה לרוב נסיבה לחומרה בעת קביעת גובה הפיצוי.

חשוב לדעת כי תיקון לחוק, שנכנס לתוקף בחודש פברואר 2018, קובע כי בעסקה בין מפרסם לבין נמען לרכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין.

מרבית דואר הזבל שאני מקבל מגיע מחו''ל. איך החוק הזה יכול להגן עלי מפניו?


גם אם זה לא נראה כך בתיבת הדואר שלך, כמות לא קטנה של דואר זבל מגיעה מתוך ישראל. עם זאת, אכן חלק נכבד מדואר הזבל חוצה גבולות. החוק הקיים אינו מונע, כמובן, תביעה גם של שולח דואר זבל מחו"ל, אולם יעילות של הליך כזה מוטלת בספק, ולא בזאת מתבטאת החשיבות הגדולה של החוק. חשיבות חקיקתו של חוק זה היא בהצטרפותה של ישראל לרשימה המכובדת של מדינות שנלחמות בדואר זבל (http://spamlinks.net/legal-laws.htm). אם ישראל היתה נשארת ללא חקיקה (או עם חקיקה לא טובה) נגד דואר זבל, היא היתה הופכת למקום מקלט ל"זבלנים" (שולחי דואר זבל) ולא היתה יכולה להצטרף לאמנות בינלאומיות.עם חקיקת חוק זה, הפכה ישראל לחלק מהמשוואה הגדולה בה כל העולם נלחם בדואר זבל. בנושא דואר זבל – מדינות שלא יהיו חלק מהפתרון, יהיו חלק מהבעיה.
* אין להסתמך על המידע בעמוד זה כעל עצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. האמור בעמוד זה אינו מתיימר למצות את כל הוראות החוק. דוגמאות המסמכים הניתנים לך להלן נמסרים לך לשימוש כמות שהיא (**As Is**). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ו/או מי מטעמו, בגין תכונות המידע ו/או המסמכים, הוראותיהם וההסתמכות עליהם.