חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: עאבדין נ' אקרם סביתאני ובניו בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שיגרה אליו 14 דברי פרסומת בניגוד לחוק. הנתבעת טענה להיעדר יריבות עם התובע וכי מי ששלח את ההודעות היא חברה אחרת, המצויה בתחום השיפוט של הרשות הפלסטינית.

נפסק

בדיון סיפר התובע כי נכנס לאתר הנתבעת וראה כי יש לה 22 סניפים המוכרים מוצרים דוגמת אלה הנזכרים בהודעות שקיבל. התובע הציג פרסום של הנתבעת יחד עם החברה ששלחה את ההודעות לתובע. עדות התובע היתה מהימנה ולא נסתרה. טענת הנתבעת כי אינה אחראית להודעות היא שימוש בזכות שלא בתום לב. הנתבעת אחראית למשלוח ההודעות לתובע. הפיצוי הראוי הוא בסך 500 ש"ח להודעה וסה"כ 7,000 ש"ח, בצירוף הוצאות בסך 2,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.