החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לדרמן ואח' נ' עמית החזרי מס בע"מ

המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים, שעניינה במשלוח מסרונים פרסומיים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (הזמנה לקבלת שירות לבדיקת הסדרי פנסיה). הצדדים ניהלו מגעים שבעקבותיהם הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה. ביום 27.2.2018 דחה ביהמ"ש את הסדר הפשרה שהוצע, בעיקר משום שלא פיצה באופן ישיר את חברי הקבוצה. הצדדים הגישו הסדר פשרה מתוקן לאישור ביהמ"ש.

נפסק

כרקע להסדר, הביאו הצדדים בחשבון מספר נתונים: המשיבות 1-3 הן חברות קטנות הפועלות בתחומי הביטוח, החזרי המס וייעוץ פנסיוני; המשיבות בבעלות המשיב 4; משלוח ההודעות נפרש על-פני תקופה קצרה של חודשים ספורים בלבד; במהלך תקופה זו התקשרות המשיבות 1-3 עם גורם שלישי, שהבטיח להן כי פעולות השיווק לא יעמידו אותן בסיכון משפטי. המשיבות התחייבו להעניק פיצוי בשווי כולל של 600,000 ש"ח, המשקף פיצוי בסך 50 ש"ח לכל מסרון שנשלח. פיצוי כספי מזומן בסך 400,000 ש"ח ישולם לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד ואילו יתרת הפיצוי תשולם בדרך של הענקת 100 חבילות ייעוץ החזרי מס להורים לילדים עם מוגבלות. הצדדים הסכימו כי המשיבים ישלמו גמול בסך 20,000 ש"ח לכל מבקש ושכ"ט של 150,000 ש"ח לבא-כוחם. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת. הסדר הפשרה העדכני מהווה הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ולפיכך יש מקום לאשרו. סכומי הגמול ושכר הטרחה שהמליצו הצדדים הם גבוהים במעט מהראוי. המשיבים ישלמו לכל אחד מהמבקשים גמול בסך 15,000 ש"ח ולבאי כוחם שכ"ט בסך 100,000 ש"ח כולל מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.