החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בוסתן נ' פוקס-ויזל בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. עניין ההליך במודעות פרסומת שמשגרת המשיבה לחברי מועדון הלקוחות שלה (Dream Card), כאשר המבקשת טענה כי המשיבה אינה מאפשרת לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א(ד) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ועילות נוספות. המשיבה דחתה בתשובתה את טענות המבקשת וטענה כי המבקשת הצטרפה מרצונה למועדון הלקוחות והסכימה לקבל דברי פרסומת מהמשיבה ולא הודיעה על סירובה לכך. כן טענה המשיבה כי ניתן היה לשלוח הודעת סירוב גם באמצעות מסרון חוזר.

נפסק

הצדדים הגיעו להסדר לפיו המשיבה תציין הבהרה בכלל טפסי ההצטרפות למועדון הלקוחות, לפיה הסרה מקבלת הודעות דיוור תיעשה לפי התקנון, לרבות מענה טלפוני ממוחשב והודעה חוזרת וכי ההסרה תיעשה מכלל מותגי המועדון. כן הסכימו הצדדים על גמול למבקשת בסך 6,000 ש"ח ושכ"ט לבאי-כוחה בסך 26,000 ש"ח. דיון בקשת ההסתלקות להתקבל. בהינתן פרטי ההסדר לעיל, הושגה מטרתה העיקרית של התובענה, מוצה ההליך ומתייתר הצורך להמשיך לבררו. הגמול ושכר הטרחה עליהם הסכימו הצדדים אושרו על-ידי בית המשפט. בקשת האישור נמחקה ותביעתה האישית של המבקשת נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.