החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פרייפלד נ' אקסיומה פרסום ואינטראקטיב בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 13 הודעות דוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובעת אישרה את משלוח ההודעות וכי התובעת לא ביקשה את הסרתה כלל.

נפסק

דין התביעה להתקבל בחלקה. התדפיס שהגישו הנתבעים מלמד כי פרטי התובעת מצויים אצלם, אך אין במסמכים שצורפו כדי להוכיח כי התובעת הסכימה לקבל דברי פרסומת מהנתבעים. ללא תיעוד על הסכמתה המפורשת לקבלת דברי פרסומת לא ניתן לקבל את הגנת הנתבעים בעניין זה. אין מקום לפסוק לתובעת את הסכום המקסימלי עבור כל הודעה שנשלחה אליה, אלא סך של 200 ש"ח עבור כל הודעה. נלקחה בחשבון התנהלות הנתבעת שסברה כי קיימת הסכמה מצד התובעת. אמונה בלבד של שולח הודעות ספאם אין בה כדי לפטור אותו מקיום הוראות החוק, אלא שלאור אמונת הנתבעים כי היתה בידם הסכמת התובעת לקבלת ההודעות, ובהיעדר כל הודעה אחרת מהתובעת ממנה ניתן להבין אחרת, יש להעמיד את גובה הפיצוי על סך של 200 ש"ח להודעה. אין מקום לפסוק לתובעת פיצוי עבור 13 הודעות, אלא עבור 6 הודעות בלבד, בסך 1,200 ש"ח סה"כ וכן החזר אגרה והוצאות בסך 250 ש"ח. על התובעת היה לנהוג בתום לב ולבקש את הסרתה באמצעי כה פשוט כגון לחיצה על "הסר". אם חששה התובעת כי ייגרם נזק למחשבה האישי, יכולה היתה להתקשר לנתבעת ולבקש את הסרתה.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.