החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן דוד נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח'

החלטה בבקשה לאישור הסדר פשרה. התובע הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הנתבעת, בה טען כי שלחה לו (על-אף שלא היה לקוח שלה באותו מועד) הודעה המהווה דבר פרסומת, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עיקר טענת הנתבעת התמקדה בטענה כי כי המסרון נשלח על-ידי עובד החברה, לטובתו האישית, בניגוד לנהלים ותוך חריגה מסמכות וכי אינה נושאת באחריות למעשי העובד. בנוסף, הנתבעת טענה כי ההודעה אינה מהווה "דבר פרסומת". ביום 6.12.2017 קיבל בית המשפט את בקשת האישור עבור הקבוצה שהיא "כל הנמענים שקיבלו מהמשיבה מסרונים לטלפונים הניידים, מבלי שניתנה הסכמתם מראש ותוך הפרה של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת". הצדדים ניהלו מו"מ ביניהם ובסופו הגיעו להסכם פשרה.

נפסק

בהסכם הפשרה הסכימו הצדדים לעדכן את החוברת המלווה כל נציג שירות טלפוני בנתבעת, כך שתכלול הוראה כתובה ומפורשת בדבר איסור משלוח מסרונים פרסומיים בניגוד לחוק התקשורת. הנתבעת אף תבהיר זאת בכתב לכלל נציגי השירות הקיימים. הנתבעת תעמיד תרומה לציבור בסך 400,000 ש"ח, שתועבר לקרן לניהול חלוקת כספים הנפסקים כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. בשקילת הסיכונים והסיכויים בניהול התביעה לעומת הסדר הפשרה, יש לקבל את הבקשה לאשר את הסדר הפשרה, למרות שאין בו תועלת של ממש לחברי הקבוצה כנגד הויתור על הזכות הדיונית לתבוע את זכותם בתביעה ייצוגית. זאת, משום שלמרות מאמצים, לא הצליח בית המשפט לברר את היקף הקבוצה. משום שבעוד בתביעה ייצוגית לא ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, בתביעה פרטנית יהיו הזכאים זכאים לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק התקשורת, ובתביעה פרטנית יהיה קל יותר להוכיח את ההפרה כלפי התובע מאשר בתביעה ייצוגית זו, שבה מאמצי ביהמ"ש לברר זאת ולו על דרך האומדן, נכשלו למעשה. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה בתיקון לפיו כל ההדרכות הנוגעות לאיסור לפי חוק התקשורת ידגישו כי האמור הוא גם ללקוחות קיימים וגם ללקוחות פוטנציאליים. הנתבעת תבהיר לחברי הקבוצה, בפרסום ההודעה על הסכם הפשרה, שאין הסכם הפשרה כולל ויתור על זכות התביעה הפרטית, אלא על הזכות לנהל את התביעה בדרך של תביעה ייצוגית. לתובע נפסק גמול בסך 15,000 ש"ח ולבא-כוחו נפסק שכר טרחה בשיעור של 75,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.