החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: עמרי דואניאס נ' סטייל ריבר ישראל בע"מ

בקשה להסתלק מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבה מפעילה בית אפנה ומציעה לחברי מועדון הלקוחות המקוון שלה מוצרים בהנחה. המבקש טען, בין היתר, כי המבקשת הפרה את הוראות סעיף 30א(ה)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הואיל ואינה מציינת את המילה "פרסומת" בהודעות שהיא משגרת לחברי המועדון. המשיבה טענה כי אינה מפרה את החוק, מאחר ואת ההצעות ביקש המבקש לקבל בעצמו וכן כי לא נגרם לו נזק. המבקש הביע את נכונותו להסתלק מבקשת האישור, מבלי לקבל גמול או שכר טרחה. המשיבה הסכימה להוסיף להודעות את המילה "פרסומת". נפסק – בנסיבות העניין, בהן ניאותה המשיבה לתקן את המחדל שעליו קבל המבקש, נכון וראוי לקבל את בקשת הצדדים.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.