החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: איטקין נ' שרונה מרקט ניהול בע"מ

המבקשת הגישה בקשה לאישור תביעה כייצוגית, בטענה כי המשיבה (המפעילה את "שרונה מרקט"), הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשת טענה כי התקינה את יישומון המשיבה לשם קבלת קוד למימוש כהנחה, וכי המשיבה שיגרה לה דברי פרסומת רבים בדוא"ל ללא הסכמתה וללא אפשרות הסרה. בטרם הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה.

נפסק

עיקרי הסדר הפשרה בין הצדדים כוללים מתן הטבה של שעות חניה חינם בחנין שרונה מרקט, בדרך של משלוח שובר בהודעת דוא"ל לכלל משתמשי היישומון. שווי ההטבה 450,000 ש"ח. ככל ומימוש ההטבה לא יגיע ל-100%, תתרום המשיבה שיעור מסוים מהיתרה הבלתי ממומשת. המשיבה התחייבה להקפיד על קיום הוראות חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות, ולשנות את אופן משלוח הדיוור מטעמה. התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. הסדר הפשרה ראוי וניתן לאשרו. מנגנון ההטבה מהווה פיצוי סביר והוגן לחברי הקבוצה. יש בו משום תועלת לחברי הקבוצה, אשר מוסיפים לפקוד את המתחם. ההסדר חוסך את ניהול ההליך וכולל גם הסדרה לעתיד, לפיה המשיבה התחייבה להקפיד על קיום הוראות חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות בעת משלוח דברי פרסומת. לפי ההסדר, שינתה המשיבה את מנגנון הדיוור שלה, באופן המבטיח את קבלת הסכמתם של הנמענים לקבלת דברי פרסומת ומאפשר לנמענים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה בקלות, באמצעות הודעת הסרה חוזרת. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פסק-דין. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקשת בסך 20,000 ש"ח ועל תשלום שכ"ט לב"כ המבקשת בסך 73,000 ש"ח. הסכומים הולמים ומתאימים, אך שכר הטרחה יסתכם ב-60,000 ש"ח ככל ומימוש ההטבה הסופי לא יעלה על 300,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.