החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן דוד נ' טבסקו החזקות בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות "חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), כיוון ששלחה ללקוחותיה מסרונים ללא הסכמתם, מיד לאחר שביצעו ממנו הזמנה, הכוללים חשבונית עסקה, הצעות פרסומיות והזמנה להצטרף למועדון הלקוחות של המשיבה.

נפסק

הצדדים באו ביניהם בדברים וציינו כי חרף העובדה כי אינם רואים עין בעין את המצב המשפטי והעובדתי, הגיעו לכדי הסכמות שיש בהן להביא לסיום המחלוקות שהועלו במסגרת התובענה בצורה יעילה ומהירה. בין היתר הסכימו הצדדים כי המשיבה רשאית לשלוח מסרון ובו קישור סיכום עסקה וחשבונית מס קבלה לכל לקוח שמבצע ממנה הזמנה, אך תקפיד כי בחשבונית לא ייכללו דברי פרסומת. בנוסף, המשיבה תנחה את עובדיה ונציגיה לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק ותפצה 2,000 מלקוחותיה בהטבות בשווי 83,400 ₪. בנסיבות המקרה, בשים לב לשלב המוקדם בו מצוי ההליך, לא ניתן לומר כי מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה. התובענה הראתה עילת תביעה, ולו לכאורה. ראייה לכך היא התחייבות המשיבה להנחות את עובדיה לפעול בהתאם להוראות החוק. צומחת לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו תועלת, הן מהתחייבות המשיבה לפעול בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק והן מההטבה המוצעת לציבור צרכני המשיבה. יש לקבל את הבקשה. יש לאשר את הסכמת הצדדים לעניין הגמול למבקש ושכר טרחת באי-כוחו.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.