החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אדרי נ' קבוצת קידום בע"מ

בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, חברה המפעילה קורסים לימודיים, בטענה כי שיגרה תוכן פרסומי בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התביעה הוגשה בשם 2 קבוצות – מי שקיבלו מסרונים פרסומיים מהמשיבה ב-7 השנים שלפני הגשת בקשת האישור בלא הסכמה מפורשת מראש, ומי שקיבלו מסרונים כאמור מהמשיבה ב-5 השנים שלפני הגשת בקשת האישור, על אף ששלחו לה הודעת סירוב. המשיבה טענה, בין היתר, כי מדובר בתקלה נקודתית – מסרון יחיד ששוגר לנמענים שנתנו הסכמתם לקבל פרסומים מאת המשיבה, נשלח מספר פעמים בתוך זמן קצר. התקלה גם לא אפשרה הסרת נמענים ששלחו הודעות סירוב מרשימת התפוצה של המשיבה. בחלוף התקלה הסירה המשיבה נמענים אלה מן הרשימה, מסרה התנצלותה באמצעות מסרון ששוגר לנמענים שלא שלחו הודעות סירוב וכן באמצעות פרסום בעמוד הפייסבוק שלה.

נפסק

הצדדים חלוקים על אודות מהותה של בקשת האישור. על עילת התביעה. לטענת המבקש בקשת האישור נוגעת למדיניות המפרה של המשיבה את הוראות חוק התקשורת. לטענת המשיבה, בקשת האישור נוגעת לתקלה נקודתית והיא הסיבה הבלעדית להגשתה. מחד גיסא, הקבוצה המיוצגת כפי שהוגדרה בבקשת האישור, אכן מתייחסת לתקופה ארוכה, במהלכה, כך נטען, המשיבה נקטה במדיניות המפרה את הוראות חוק התקשורת. מאידך גיסא, הפיצוי הבלתי ממוני שנתבקש כסעד, עוסק בתחושות הטרדה בעקבות אירוע נקודתי, הוא התקלה. לאור טענות המבקש בבקשת האישור, יש לקבל את עמדת המשיבה כי עניין בקשת האישור במסרונים נשוא התקלה בלבד. בנסיבות אלו, צודקת המשיבה כי אין לנו עניין ב"תביעת ספאם רגילה" נגד מפרסם המשגר שוב ושוב חומר שיווקי לאין ספור נמענים, אשר לא נתנו הסכמתם לקבל פרסומים ממנו. המשיבה הוכיחה שהייתה רשאית לשגר למבקש פרסומים וכי התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת. יש לדחות טענת המבקש שלא נתן הסכמתו לקבלת פרסומים מאת המשיבה. לא שוגר למבקש מסרון בעל אופי פרסומי ללא הרשאה, אלא שהמסרון הראשון ששוגר למבקש כדין נשלח מספר פעמים, בשל תקלה טכנית. הנטל להוכחת עילת התביעה רובץ על המבקש, אשר לא עמד בו. זאת, בשונה מנטל הרובץ על המשיבה להוכחת אישורם של הנמענים לקבל פרסומים. המשיבה לא רק שאינה נוקטת במדיניות של הפרת הוראות חוק התקשורת, נהפוך־הוא, היא גם פועלת לבירורן של תקלות שעשויות להביא להפרתו ולמען שלא ישנו. הבקשה נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.