החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון נ' וליוקארד בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשה לאישור התובענה נטען כי המשיבה לא קיימה את הוראות "חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), שעה ששיגרה מסרוני פרסומת לנמענים שביקשו להסיר את עצמם מרשימת התפוצה. המשיבה היא חברה המפעילה את מועדוני הלקוחות של המותגים "מקס ברנר" ו"סינטה בר". במסגרת המגעים לפשרה בין הצדדים הבהירה המשיבה כי התקלות שהיו במשלוח נבעו מתקלות טכניות נקודתיות וטעות אנוש.

נפסק

במסגרת הסכם הפשרה המשיבה התחייב להקפיד ולפעול בהתאם להוראות חוק הספאם, ולא לשגר דברי פרסומת לנמענים ששביקשו כי יוסרו מרשימת התפוצה. שווי הפיצוי חושב לפי שווי של 24 ש"ח לכל הודעה שנשלחה (סה"כ 3,891 הודעות). שווי הפיצוי הכולל שהמשיבה תעניק לנמענים שקיבלו הודעות למרות שהסירו את עצמם הוא 93,384 ש"ח. יש לאשר את הסכם הפשרה. ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. ההסדר שגובש נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית, באשר לאי-עמידה בהוראות חוק התקשורת. המשיבה התחייבה לפעול בהתאם להוראות חוק הספאם בשליחת מסרונים ללקוחותיה בכלל ולעניין אפשרות ההסרה מקבוצת התפוצה בפרט. בגין התנהלותה בעבר, יוענק באמצעות "מקס ברנר" ו"סינטה בר" פיצוי כולל בסך של 93,384 ש"ח. ביהמ"ש אישר את גובה הגמול לתובע הייצוגי (10,000 ש"ח) ושכר-הטרחה לבאי-כוחו (32,000 ש"ח בתוספת מע"מ), כפי שהסכימו הצדדים. להסכם הפשרה, כפי שאושר, ניתן תוקף של פסק-דין.

קישור לפסק הדין המלא

 

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.