החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לב נ' אלקובי

בקשת המשיב לסלק על הסף את בקשת המבקש לאישור התובענה הייצוגית על הסף, בשל העדר תום לב, ניהול בדרך בלתי הולמת, שימוש לרעה בהליכי משפט ועוד. בבקשת האישור נטען כי המשיב הפר את חוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), בכך ששלח למבקש דברי פרסומת ללא הסכמתו.

נפסק

יש לדחות על הסף את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הכלל הראשוני הוא כי בקשות אישור שמבקשות לקדם אינטרסים אחרים מאשר את האינטרס הציבורי, יסוננו כבר בשלב הראשון. בקשה לאישור תובענה ייצוגית תסולק על הסף במקרים חריגים, בהם ברור על פני הדברים כי אין בבקשה ולא כלום. לצד מקרים אלה, לביהמ"ש גם סמכות לסלק תובענה ייצוגית על הסף כאשר הוגשה ממניעים זרים או פסולים אשר עומדים בסתירה אל מול התכליות שאותן נועד ההליך הייצוגי לשרת, אשר מהווים ניסיון לעשות שימוש בלתי ראוי במכשיר התובענה הייצוגית. על-סמך הראיות וטענות הצדדים, המסקנה היא כי בקשת האישור הנוכחית איננה עולה בקנה אחד עם התכליות שאותן נועד ההליך הייצוגי לשרת, ולא עמדה בבסיסה המטרה של הגשמת האינטרס הציבורי. ביהמ"ש התבסס בין היתר על ריבוי תביעות הספאם של המבקש, אופן התנהלותו של המבקש, מספר הפרסומים שנשלחו, האדרת סכום הפיצוי כשיקול מנחה, העדר תום לב בהתנהלות המבקש ועוד. העובדה שהמבקש, עו"ד במקצועו, עסק באופן סדרתי בהגשת תביעות ספאם שהתקבלו בכתובות מייל רבות שפתח לעצמו, מחייבת משנה זהירות בבחינת הבקשה שהגיש. אין חיוב בהוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.