החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מאירי נ' שיינפלד

ערעור על פסק-דינו של בית המשפט השלום בפ"ת [תא"מ 10023-08-17] שדחה את תביעת המערער לפיצוי לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין 2 הודעות דוא"ל ששלח לו המשיב.

נפסק

בית משפט קמא דחה את התביעה משמצא כי המסר ששלח המשיב למערער אינו "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק. בית המשפט עמד על כך שאפילו הופצו ההודעות "באופן מסחרי", כפי שהודה המשיב, הרי שלא היה בתוכנן כדי למלא אחד הגדרת "דבר פרסומת", שכן לא עולה מתוכן ההודעות שמטרתן "לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת". בית משפט זה לא השתכנע כי ההודעות מעודדות רכישת מוצר, שירות או הוצאת כספים. אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק-הדין, שתומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע בית המשפט קמא. הערעור נדחה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.