החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: כורם נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבות – רשת מרכולים וחברת הפרסום שלה. בבקשת האישור נטען כי המשיבות הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששיגרו למבקש דוא"ל פרסומי למרות דרישת הסרה ששלח לפני מספר שנים. במסגרת הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים טענו המשיבות כי לא הפרו את חוק הספאם וכי משלוח ההודעה נעשה בשוגג. הוגשה התנגדות להסדר הפשרה שהוצע על-ידי אחד מחברי הקבוצה ועמותת "אל ספאם". הסכם הפשרה עודכן ותוקן בעקבות דיונים שנערכו בתיק.

נפסק

הסדר הפשרה המעודכן ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים. הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. על פני הדברים, בקשת האישור גילתה עילת תביעה, באשר אין מחלוקת בדבר משלוח ההודעות באופן המנוגד להוראות הדין. המשיבה 2 הבהירה כי מדובר היה בטעות אנוש וכי התקלה טופלה. נראה כי קיימות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ובהן בחינת השאלה האם התנהלות המשיבה 2 עולה כדי הפרת הוראות הדין, עת שיגרה הודעות דוא"ל לחברי הקבוצה. הסדר הפשרה כולל מתן תרומה לעמותה בסך 50,000 ש"ח. בנוסף, סכום ההטבה לכל נמען הינו נמוך יחסית למקובל בתביעות מסוג זה, אולם נוכח נסיבותיו הייחודיות של המקרה, יש לאשרו. יש להביא בחשבון כי המשיבה 2 הודתה כי היא הנושאת במלוא האחריות לקרות התקלה שהובילה למשלוח ההודעות. נחה דעתו של ביהמ"ש כי לא היה מדובר במדיניות מכוונת ומתמשכת מצד המשיבה 2, אלא בתקלה חד פעמית שטופלה תוך לקיחת אחריות והפקת לקחים. סכום הפיצוי בסך 50,000 ש"ח אושר. אכן, ככלל יש להעדיף פיצוי לחברי הקבוצה, אך בענייננו קיימות נסיבות המצדיקות מתן תרומה על פני פיצוי פרטני.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.