החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אבן נ' הילר

בקשה לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003, לעיון בתיק. המבקש טען כי בכוונתו להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבה 2 בשל משלוח דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי העיון בתיק יסייע לו בהליך שהוא מתעתד להגיש. המשיבה 2 טענה כי העיון אינה מוצדק.

נפסק

ככלל, "כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית המשפט ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין". בכך אין די, שכן על מבקש העיון להראות כי יש לו אינטרס לגיטימי בעיון. נקבע כי מדובר בנטל קל. ככל שעמד מבקש העיון בנטל זה, מונח על כתפי המתנגד לעיון נטל כבד להראות כי יש בעיון כדי לפגוע באינטרס לגיטימי שלו. המבקש עמד בנטל להראות כי יש לו אינטרס לגיטימי לעיון בתיק. מקום בו יש בעיון כדי לסייע לבעל דין בניהול הליך משפטי, הרי שיש בכך כדי להצביע על אינטרס לגיטימי בעיון. בעל הדין אינו נדרש להראות כיצד בדיוק יסייע העיון בידו, ודי בכך שקיימת קרבה בין שני ההליכים באופן שישנה סבירות לכאורית כי החומר בתיק יהיה רלוונטי. די בכך שהמבקש מתכוון להגיש תביעה נגד הנתבעת בתיק הנוכחי, הקשורה לאותה מסכת עובדתית שבגינה הוגשה התביעה הנוכחית ואשר עילתה זהה, כדי לקבוע שהוא עמד בנטל הקל להראות אינטרס בעיון. המשיבה 2 לא עמדה בנטל להראות כי ישנם טעמים כבדי משקל המצדיקים את מניעת העיון. אין די בטענות כוללניות, אלא יש להראות מהי הפגיעה הקונקרטית הצפויה כתוצאה מהעיון ולהצביע על המסמכים הספציפיים שיש בעיון בהם כדי לגרום נזק. המבקש רשאי לעיין בתיק.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.