החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן פורת נ' זילביגר

התובע טען כי הנתבע שלח לו דברי פרסומת ללא ההסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבע מנהל עסק לייעוץ ולאימון לכלכלת המשפחה. להגנתו טען, בין היתר, כי התובע נרשם מיוזמתו לקבלת דברי פרסומת.

נפסק

דין התביעה להתקבל בחלקה. אין מחלוקת כי הנתבע שלח 34 דברי פרסומת לתובע והפסיק לעשות כן לאחר הגשת התביעה. הנתבע העיד כי אתר האינטרנט שלו שולח הודעות פרסומת רק למי שהסכים לקבלן ומילא את פרטיו. יחד עם זאת, הנתבע לא הצליח להוכיח כי התובע נרשם לאתר. התובע הוכיח במידת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי כי לא נרשם לקבלת דיוור מהנתבע ולא נתן הסכמתו לקבל פרסומות. הנתבע יפצה את התובע ב-3,000 ש"ח. די בסכום זה כדי להרתיע את הנתבע מפני הישנות מקרה כזה בעתיד ומנגד אין בו כדי לפגוע בו יתר על המידה. אין מדובר בנתבע שיש צורך להרתיעו מפני דרך שיווק פסולה של משלוח דברי פרסומת למי שלא ביקש זאת.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.