החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רווה נ' ש. שסטוביץ בע"מ

בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה בהפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה עוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מותגים שונים ובכלל זה מוצרי חברת האיפור "רבלון". המבקשת טענה כי המשיבה שלחה לה הודעות דוא"ל פרסומיות בניגוד להוראות החוק. המשיבה טענה כי המבקשת נרשמה לניוזלטר של רבלון והסכימה לקבלת ההודעות וכן כי לא ניסתה להסיר עצמה ולו פעם אחת באמצעות כפתור ההסרה המצוי בכל הודעה.

נפסק

הודעות הדוא"ל שנשלחו למבקשת הופצו באופן מסחרי וכללו תוכן שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות ולפיכך הן מהוות "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק. ההודעות נשלחו על-ידי המשיבה, כך שיש לראות בה כ"מפרסם" לפי החוק. יש לדחות את בקשת המשיבה לסילוק על הסף של הבקשה בגין הקשר המשפחתי בין המבקשת ובא-כוחה. המבקשת לא זכרה שנרשמה לניוזלטר כלשהו. חובת ההוכחה להוכיח שניתנה על ידה "הסכמה מפורשת מראש ובכתב" מוטלת על המשיבה. זאת, בין אם גירסתה של המבקשת היא "לא הסכמתי" ובין אם גירסתה הוא "לא זוכרת שהסכמתי". לא עלה בידי המשיבה להרים נטל זה ואין די בעדויות מטעמה כדי להוכיח הסכמה של המבקשת לקבלת ניוזלטר, או דברי פרסומת. אין ראיה מספקת שהמבקשת היא שמסרה את הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה לניוזלטר, ומתהליך הרישום לניוזלטר לא ניתן ללמוד על הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המבקשת לקבלת דברי פרסומת מהמשיבה. המשיבה לא ציינה את המילה "פרסומת" בכותרת הודעות הדוא"ל ששלחה, אף שמדובר בפרסומות ובניגוד לחוק. יש לדחות את הטענה כי חזקה על המבקשת כי ידעה כי הודעות המשיבה הן פרסומות. תקלה נקודתית יכולה להיות הסבר להפרה, אבל היא אינה משנה את העובדה שעקב התקלה הייתה הפרה של הדין. ממילא יש לדחות את הטענה לתקלה נקודתית. המבקשת סיפקה הסבר הגיוני לחוסר רצונה ללחוץ על כפתור ה"הסר" ולכך שלא השיבה בהודעה חוזרת לכתובת הדואר האלקטרוני ממנה קיבלה את ההודעות מושא בקשת האישור, שמצוינות בה המילים "לא להשיב". המבקשת הוכיחה, במידה הראויה לשלב זה, שהמשיבה הפרה את הוראות החוק. המבקשת הניחה תשתית ראייתית רלוונטית כדי לבסס אפשרות סבירה שייקבע שנגרם לה וליתר חברי הקבוצה נזק לא ממוני בגין פגיעה שהמשיבה תהיה מחויבת בגינה בפיצויים. התקיימו התנאים לאישור התובענה כייצוגית. המשיבה תשלם למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 11,700 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.